Celá Prackovická estakáda na dálnici D8 bude od konce září sloužit řidičům

Celá Prackovická estakáda na dálnici D8 bude od konce září sloužit řidičům
30.8.2017Tiskové zprávy

Dálnice D8 by měla být po 20. září zprovozněna ve všech čtyřech pruzích na Prackovické estakádě. Po jednání Rady geotechnického monitoringu to řekli ministr dopravy Dan Ťok a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Mostní estakáda bude i nadále monitorována a od jarní sezóny příštího roku ji čekají další úpravy.

Celá Prackovická estakáda na dálnici D8 bude od konce září sloužit řidičům


„Na dálnici D8 se udělala spousta opatření, která pomohla ke stabilizaci jejího podloží. Měření jsou velmi povzbudivá a mohla by vést k tomu, že bychom dálnici mohli zprovoznit ve všech čtyřech pruzích. Na 20. září chystáme dlouho plánované zkušební měření a testování v tunelech, kdy budeme muset dálnici na půl dne uzavřít, a následně bychom v dalších dnech dálnici rádi zprovoznili,“ uvedl ministr Dan Ťok.

Za předpokladu, že během měření nedojde k žádným nepředvídaným výchylkám, bude dálnice D8 tedy už za tři týdny zprovozněna v celém profilu. Práce na této dálnici ovšem tímto krokem nekončí. Pod klíčovými body založení stavby Prackovické estakády je ještě zapotřebí provést vysokotlakou injektáž. „Od jara příští roku bude ještě potřeba udělat pod pilíři další injektáže, takže se střídavě bude uzavírat jeden a druhý most. Rádi bychom zde ještě více zvýšili bezpečnost, chceme být na těch nejvyšších hodnotách,“ upřesnil Ťok.

Na základě zkušeností s injektážemi v dané oblasti je zřejmé, že provádění injektáží pod opěrami mostů bude ovlivňovat podloží oblasti do značné vzdálenosti. I z toho důvodu bude provádění injektáží upravováno až v průběhu provádění prací na základě aktuálních výsledků monitoringu. Dálnice vedená ve složité geologickém území bude nadále sledována, nic ale nebrání tomu, aby sloužila motoristům.Všichni odborníci zapojení do prací na dálnici D8 odvedli ve složitých technických podmínkách skvělou práci. „Naše opatření zabrala tak, jak jsme předpokládali. Sanační práce od zprovoznění stavby do současné doby činí 320 milionů korun a v příštím roce se podle aktuální kalkulace počítá s částkou 50 milionů korun,“ doplnil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Poslední chybějící úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi řidičům slouží od 17. prosince loňského roku. V celé své délce 94 km byla dálnice D8 loni zprovozněna na základě povolení předčasného užívání stavby, které vydaly příslušné stavební úřady na základě souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů. Podkladem byl i odborný posudek stability svahů širšího okolí dálnice, včetně oponentního vyjádření České geologické služby.

 
Zpět na výpis článků
Související články