Češi a Poláci chtějí splavnit Odru, řeší trasu budoucího kanálu

Češi a Poláci chtějí splavnit Odru, řeší trasu budoucího kanálu
17.9.2020Média a tiskové zprávy

Splavnění Odry a zejména trasování této vodní cesty kolem hraničních meandrů řešil v Bohumíně a u přehrady Raciborz náměstek českého ministra dopravy Jan Sechter spolu s náměstkyní polského ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Annou Moskwa.

Češi a Poláci chtějí splavnit Odru, řeší trasu budoucího kanálu
"V oblasti vodního hospodářství na Odře máme společné zájmy. Štětín byl vždy také českým přístavem, takže se těšíme, že Odra bude magistrálou pro nákladní plavbu, ale bude mít význam i pro rekreaci. Slezská aglomerace má přes 5 milionů obyvatel, je zde velký potenciál rozvoje hospodářství, a právě v úseku Koźle-Ostrava jednáme s Polskem o realizaci pilotního úseku Oderské vodní cesty," řekl po jednání náměstek ministra dopravy Jan Sechter.

V rámci setkání navštívily delegace obou zemí oblast tzv. levobřežní varianty, která by měla zcela obejít meandry po polském území přes pole. Tuto variantu preferuje obec Kryzanowice i město Bohumín zejména s ohledem na protipovodňovou ochranu a rozvoj území. Pravobřežní varianta naproti tomu vede přes území města Bohumín, omezuje jeho rozvoj a je v konfliktu s chráněnými oblastmi. Polské ministerstvo by mělo po konzultacích s českou stranou rozhodnout o výsledné variantě do konce roku.

"Na polské straně byly provedeny konzultace se samosprávami ve věci trasování Oderské vodní cesty a ukazuje se, jak je to vážné téma nejenom z pohledu regionálního, ale také přeshraničního. Na řeku nahlížíme nejenom jako na dopravní cestu, ale také s ohledem na retenci vody, protipovodňovou ochranu, hospodářství, cestovní ruch a vše co řeka přináší. Všechny investice budeme realizovat tak, že budou příznivé pro životní prostředí," řekla náměstkyně ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Anna Moskwa.

Od splavnění Odry si obě strany slibují konkurenceschopnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu. Průmysl a intermodální logistika ve Slezské aglomeraci budou mít snazší přístup na evropské a světové trhy. Počítá se i s rekreační plavbou a turistickým využitím. Náměstci se dohodli na společném postupu v jednáních o evropském financování projektu. 
Zpět na výpis článků