Česká republika se stala součástí železničního nákladního koridoru Severní moře – Balt

Česká republika se stala součástí železničního nákladního koridoru Severní moře – Balt
17.4.2015Tiskové zprávy

Ve čtvrtek 16. dubna schválila Evropská komise přistoupení České republiky k nákladnímu koridoru Severní moře – Balt. Železniční trať Praha – Kralupy nad Vltavou – Děčín – Drážďany s pokračováním na Hannover se tak stala novou větví koridoru označovaného jako RFC 8. Rozšíření koridoru o novou jižní větev přispěje k rozvoji kombinované dopravy i českých terminálů, které tím získají výhodné napojení na severoněmecké přístavy i přístavy Rotterdam a Antverpy.

Českem dosud procházely tři z devíti železničních nákladních koridorů, které na území Evropské unie vytváří železniční síť pro konkurenceschopnou železniční dopravu. Žádný z těchto koridorů však ČR dostatečně nenapojoval na státy západní Evropy. Plnohodnotné napojení České republiky a také oblasti Dolního a Horního Slezska na koridor Severní moře – Balt je výsledkem více než dvouletého společného úsilí Česka, Belgie, Nizozemí, Německa, Polska a Litvy.

Síť tzv. nákladních koridorů má v rámci EU zejména zvýšit podíl environmentálně šetrnější železnice na přepravním trhu a podpořit rozvoj vnitřního trhu v oblasti nákladní dopravy. Pro české dopravce operující mezi ČR a severomořskými přístavy a Porúřím znamená přistoupení ke koridoru Severní moře – Balt příležitost získat přístup k tzv. předpřipraveným trasám, jež jsou na každém z nákladních koridorů konstruovány a zájemcům z řad dopravců a přepravců jediným kontaktním místem koridoru nabízeny (tzv. C-OSS). Jejich smyslem je na koridorových tratích garantovat souvislou a rovnoměrnou kapacitu pro vlaky nákladní dopravy a tím přispět ke zrychlení, zvýšení spolehlivosti a celkové výkonnosti nákladní železniční dopravy s pozitivním vlivem na konkurenceschopnost železnice jako celku.

Více informací o nákladním koridoru RFC 8 na webu www.rfc8.eu.

Více informací o dalších nákladních koridorech na webu www.rne.eu/rail-freight-corridors-rfcs.html.

Zpět na výpis článků