Důležitý krok k bezpečnější železnici: Do provozu může první lokomotiva zpětně vybavená ETCS

Důležitý krok k bezpečnější železnici: Do provozu může první lokomotiva zpětně vybavená ETCS
12.5.2022Tiskové zprávy

Česká železnice má za sebou další milník v zavádění evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Zástupci sdružení dodavatelů slavnostně předali Českým drahám za přítomnosti ministra dopravy Martina Kupky první stroj zpětně dovybavený palubní jednotkou ETCS, který může do ostrého komerčního provozu. Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že stroj je plně způsobilý k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v takzvaném režimu Switch-On.

Důležitý krok k bezpečnější železnici: Do provozu může první lokomotiva zpětně vybavená ETCS
„Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti na železnici, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme dál tak, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jsme si vědomi finanční náročnosti zavádění ETCS, a proto hodláme kromě národních zdrojů využít i nadále finanční pomoci od Evropské unie, která nám umožní implementaci systému lépe zvládnout,“ pokračuje ministr. 
 
Konkrétně se jedná o prototypové vozidlo 362 165-3, které již v polovině roku 2021 prošlo v Česku úspěšně testy kompatibility traťové a palubní části ETCS a poté obdrželo potřebné certifikáty posouzení shody a bezpečnosti. Další sériové lokomotivy řady 362 WTB již je možné schvalovat pro komerční provoz pod ETCS výrazně jednodušším způsobem bez nutnosti doložení celého souboru dokumentace čítajícího více než sto dokumentů.
 
Sdružení dodavatelů ČD - Telematika a AŽD Praha na základě výsledku veřejné zakázky podepsalo v roce 2019 s Českými drahami rámcovou smlouvu na vybavení až 131 elektrických vozidel systémem ETCS. Podepsána byla také závazná smlouva na vybavení 102 hnacích vozidel národního dopravce řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB zabezpečovačem ETCS v celkové hodnotě téměř 1,4 miliardy korun. Úspěšně dokončený retrofit (přidání nové technologie nebo funkcí do starších systémů) prototypového vozidla řady 362 WTB je významným milníkem plnění této závazné smlouvy. Na dodávkách a instalaci ETCS se podílejí také společnosti ALSTOM Belgium a ČMŽO - elektronika.
 
 

„Retrofit je nejčastější cestou“

„Dnešní slavnostní akce je svým způsobem symbolickým zhmotněním přelomového okamžiku české železniční dopravy,“ uvádí Tomáš Businský, člen představenstva a ředitel úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD - Telematiky. Jak dodává, zpětné vybavení stávajících vozidel zabezpečovačem ETCS, tzv. retrofit, je nejčastější cestou, jak tuzemští dopravci řeší nutnost zavádět tento celoevropský zabezpečovací systém.
 
S blížícím se datem výhradního provozu pod ETCS na vybraných koridorových tratích 1. 1. 2025 navíc podle Businského roste poptávka po zavedení tohoto systému do provozovaných vozidel, ale také časový tlak na takové implementace. „Nesmírně nás těší, že v segmentu retrofitů jsme na úplné špičce a v posledních několika týdnech jsme vyhráli další dvě významné zakázky pro národního dopravce, a sice zpětné vybavení populárních ‚Pendolin‘ a ‚CityElefantů‘ systémem ETCS,“ dodává Businský.  
 
„Termín výhradního provozu pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS se kvapem blíží a České dráhy se na něj samozřejmě připravují. Důkazem je i dnešní slavnostní převzetí první lokomotivy zpětně vybavené palubní jednotkou ETCS, která je také kompletně schválená a připravená pro rutinní provoz. V současné době máme smluvně zajištěno dodání ETCS na více než čtyři sta vozidel, takzvaný retrofit, a dále máme uzavřené kontrakty a závazně objednáno dvě stě čtyřicet šest zcela nových vozidel, která budou dodána již z výroby s ETCS,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Zahájili jsme také školení stovek strojvedoucích a ve druhé polovině letošního roku spustíme provoz prvních vlaků pod dohledem ETCS. V Českých drahách tak děláme všechny kroky pro to, abychom prvního ledna 2025 mohli na vybraných koridorech plynule přejít na výhradní provoz pod dohledem ETCS,“ uzavírá Krapinec.
 
 
Zpět na výpis článků