Další provoz a rozvoj registru vozidel zohlední ochranu utajovaných informací

Další provoz a rozvoj registru vozidel zohlední ochranu utajovaných informací
17.2.2017Tiskové zprávy

O dalším provozu a rozvoji registru vozidel bude ministerstvo dopravy jednat se stávajícím provozovatelem – společností ICZ. Nadále tak bude plně zajištěna ochrana utajovaných informací v registru, který je součástí kritické informační struktury státu. Ministerstvo dopravy tento postup konzultovalo s Národním bezpečnostním úřadem a bezpečnostními složkami a získalo jejich souhlasná stanoviska. O zadání dalšího provozu registru vozidel bude ministr dopravy Dan Ťok v nejbližší době informovat vládu.

Další provoz a rozvoj registru vozidel zohlední ochranu utajovaných informací
Registr silničních vozidel je jediným systémem v České republice, který zajišťuje evidenci vozidel a údaje v něm obsažené se využívají i při řešení odpovědnosti za provoz vozidla, v pojišťovnictví, celní správě, při práci exekutorů a podobně. Systém je rovněž napojen na povinnou přeshraniční výměnu informací v rámci EU. Registr je podle usnesení vlády součástí kritické informační struktury státu.

Ministerstvo dopravy na provoz registru vozidel opakovaně vypsalo otevřenou soutěž a usilovalo zadání veřejné zakázky touto standardní cestou. V loňském roce ovšem už druhý tendr zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s tím, že obsahoval neveřejnou část. Z  důvodu ochrany utajovaných informací  je nicméně nezbytné neveřejnou část zachovat. Nelze ji zároveň popsat tak, aby všichni uchazeči měli kompletní představu o předmětu soutěže a mohli podat kvalifikovanou nabídku.

Na řešení těchto případů zákon o zadávání veřejných zakázek pamatuje a obsahuje institut zadání zakázky mimo režim zákona. V rezortu dopravy byl v minulosti ze stejných důvodů podobně zadán i provoz registru řidičů. Jako zodpovědný zadavatel podniklo ministerstvo vše, co mohlo, k otevřené soutěži. Povinnost státu chránit utajované informace u tohoto kritického informačního systému je nicméně zásadním požadavkem, což potvrdil i Národní bezpečnostní úřad.

„Cílem zakázky na další provoz registru vozidel je především zajištění bezproblémového chodu systému na obcích s rozšířenou působností. Systém v současné době funguje spolehlivě, bez výpadků, které by komplikovaly práci úřadů. Předmětem je také zajištění oprávněných výdajů dat z registru třetím stranám  v rámci EU, zajištění rozvoje systému včetně legislativních změn a fungování call centra pro uživatele systému. Ministerstvo zároveň bude usilovat o zlevnění dnešních cenových podmínek,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Správce infrastruktury pro informační systémy hledá ministerstvo v otevřené soutěži

Ministerstvo dopravy současně vypsalo otevřené výběrové řízení na provoz infrastruktury svých informačních systémů, kterou v současné době zajišťuje společnost O2. Dobu provozu ministerstvo ve výběrovém řízení stanovilo jako neurčitou, ovšem s maximální cenou ve výši 275 milionů korun bez DPH. Jakmile bude dosaženo této částky, smlouva skončí. Zajištěna má být infrastruktura pro všechny dopravně správní agendy, tedy nejen pro Centrální registr vozidel, ale také Centrální informační systém STK, digitální tachograf a rovněž pro účetní systém ministerstva IMIS. Infrastruktura zahrnuje mj. počítače, úložiště dat, komunikační technologii pro komunikaci s obcemi, potřebný software či databáze, nikoli samotné aplikace.


 
Zpět na výpis článků
Související články