Do lázní rychleji a bezpečněji, začala výstavba dalšího úseku D6

Do lázní rychleji a bezpečněji, začala výstavba dalšího úseku D6
3.3.2022Tiskové zprávy

Výstavba dálnice D6 u obce Krupá na Rakovnicku začala. Po loňském zprovoznění obchvatu Lubence tak pokračuje dostavba D6 dalším úsekem. Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi Prahou a Karlovými Vary. Zlepší se tak celková dostupnost Karlovarského kraje, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.

Do lázní rychleji a bezpečněji, začala výstavba dalšího úseku D6
„Nový úsek přinese motoristům významně větší bezpečí, zrychlí se také cesta do Karlových Varů a ulehčí se místním občanům, kterým nebude tranzitní doprava už dále jezdit pod okny. Všem lidem z obce předem děkuji za trpělivost během prací a věřím, že odklon tranzitní dopravy od obce a menší hluk po dostavbě ocení,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Kvůli rostoucí intenzitě dopravy je již současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti a plynulosti nevyhovující a bude proto v celé svojí délce nahrazena dálnicí D6. Právě zahájená stavba navazuje na dálniční úseky u Nového Strašecí a Řevničova, které byly zprovozněny na konci roku 2020.

Nový dálniční úsek odvede veškerou tranzitní dopravu z obce Krupá. Významně se tak zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu imisní zátěže a hluku.  Nebezpečné úrovňové křížení se silnicí II/229 nahradí mimoúrovňová křižovatka. Nová čtyřpruhová komunikace bude výrazně bezpečnější a umožní všem řidičům plynulejší jízdu.

Do pěti let kompletní 

„Ve vysokém stupni přípravy jsou i navazující stavby D6 u Hořesedel a Hořoviček. V obou případech již byla podána žádost o stavební povolení a probíhají také výběrová řízení na zhotovitele, aby mohly být obě stavby v druhé polovině letošního roku zahájeny. Následovat bude stavba D6 Petrohrad – Lubenec a zbývající čtyři úseky v Karlovarském kraji. Naší snahou je, aby byla do pěti let dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary kompletní,“ představil plán dostavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Současná silnice I/6 (respektive dálnice D6) je zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Jáchymovem a Františkovými Lázněmi. Vede z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice s Německem. 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti. Více informací naleznete zde.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 151 kilometrů dálnic a 59 kilometrů silnic I. třídy.

D6 Krupá, přeložka

Hlavní trasa: 
délka: 6,5 km 
kategorie: R 25,5/100 
počet všech stavebních objektů: 72
vizualizace stavby: D6 Bošov – Nové Strašecí

zhotovitel: Metrostav Infrastructure a. s.
cena stavby dle smlouvy: 1 544 mil. Kč bez DPH
termín realizace: 2022 – 2024


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články