Dopravci i kraje mohou žádat o 7,7 miliardy korun na pořízení nových železničních vozidel

Dopravci i kraje mohou žádat o 7,7 miliardy korun na pořízení nových železničních vozidel
4.7.2017Tiskové zprávy

Výraznou modernizaci vozového parku na železnici přinese v příštích letech finanční podpora z Operačního programu Doprava, kterou připravilo Ministerstvo dopravy. Dotace v celkovém objemu až 7,7 miliardy korun umožní pořízení několika desítek nových vlakových souprav pro regionální dopravu. O podporu z evropských fondů se mohou ucházet jak jednotliví železniční dopravci, tak i kraje, které regionální železniční dopravu na svém území objednávají a financují.

Dopravci i kraje mohou žádat o 7,7 miliardy korun na pořízení nových železničních vozidel


Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2014-2020 vyhlásilo výzvu pro předkládání projektových žádostí na pořízení železničních kolejových vozidel ve specifickém cíli programu, kterým je „vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“. Projektové žádosti bude možno podávat prostřednictvím portálu ISKP2014+ v období od 21. 7. 2017 do 29. 6. 2018. Cílem je podpořit rozvoj dotované regionální železniční dopravy, která je objednávána v závazku veřejné služby.

Celková alokace na tuto výzvu z Fondu soudržnosti činí 7, 730 mld. Kč, podpora bude poskytována ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů. Vozidla pořízená z dotace budou moci být provozována na celém území České republiky. Budou muset splňovat přísné požadavky na kvalitu cestování. Cílem je zvýšit komfort na české železnici a posílit konkurenceschopnost osobní železniční dopravy vůči silniční dopravě.

V případě výrazného převisu zájmu žadatelů a předložení dostatečného počtu kvalitních projektů jsme připraveni dále navýšit alokaci pro tuto oblast a vyhlášení dalších výzev v následujících letech.

Kompletní text výzvy a další související dokumenty jsou zveřejněny na http://web.opd.cz/vyzva-28/.
 
Zpět na výpis článků
Související články