Dvě novinky v dopravě: dopravci se mohou chystat na jednotnou jízdenku a elektronická dálniční známk

Dvě novinky v dopravě: dopravci se mohou chystat na jednotnou jízdenku a elektronická dálniční známk
12.7.2019Tiskové zprávy

Poslanci se dnes zabývali dvěma projekty ulehčujícími život v oblasti dopravy; schválili zavedení elektronických dálničních známek od roku 2021 a projednali zákon o drahách, který umožňuje zavedení Systému jednotného tarifu. Ministerstvo dopravy navíc dnes pokročilo v přípravě jedné jízdenky i tak, že železniční dopravci již obdrželi nezbytnou technickou i smluvní dokumentaci k Systému a mají tak veškeré podklady pro úpravu vlastních odbavovacích systémů, aby mohl být systém v příštím roce spuštěn.

Dvě novinky v dopravě: dopravci se mohou chystat na jednotnou jízdenku a elektronická dálniční známk
Elektronická dálniční známka

Systém schváleného videotollingu bude funkční od prosince 2020 a zavedení se plánuje na rok 2021. Uživatel zpoplatněné silnice s vozidlem do 3,5 tuny bude moci uhradit poplatek nejen na fyzických prodejních místech, ale také prostřednictvím nákupu v e-shopu (přes PC, telefon atd.).Odpadne tedy povinnost cokoliv lepit na sklo a následně strhávat. Řidič tedy nebude potřebovat mít v autě žádnou formu papírové známky, vše bude elektronicky, pouze obdrží doklad o prodeji a toto potvrzení o úhradě bude vozit sebou.

Kupovat bude možné stejně jako dnes desetidenní, měsíční a roční kupóny.

Cílem je zvýšení komfortu řidičů, elektronické kupony zabrání padělkům, automatizovaná kontrola pak zajistí, aby řidiči nejezdili po dálnicích bez úhrady příslušného poplatku. Peníze z dálničních kuponů jdou prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury zcela zpět do oprav a nových silničních staveb.

Systém jednotného tarifu

S úplným spuštěním systému a zapojením všech železničních dopravců se počítá k prosinci 2020, což je ve shodě s textem návrhu zákona o dráhách dnes projednávaným Poslaneckou sněmovnou. Ministerstvo dopravy však předpokládá, že v případě připravenosti dopravců může dojít k zahájení pilotního provozu na vybraných linkách již v první polovině roku 2020.

Systém jednotného tarifu, využívající obchodní označení „OneTicket – Jedna jízdenka“, by měl nabídnout přepravní doklady, které umožní cestujícím vybrat si z nabídky více dopravců, jednoduše využívat přípoje a cestovat po celé republice na základě jedné jízdenky a za jednotných tarifních podmínek. Bude se jednat o systém, který vedle slevových jízdenek (které budou nadále existovat) umožní prodej flexibilních jízdních dokladů mezi kterýmikoli dvěma body české železniční sítě.

Během první poloviny letošního roku byly za součinnosti dopravců a integrovaných dopravních systémů dopracovány smluvní dokumenty, které vymezují práva a povinnosti zapojených subjektů, spojené s distribucí přepravních dokladů, poskytováním přepravy a vypořádáváním vzájemných závazků a pohledávek. Zároveň po konzultacích s dopravci i jejich technickými operátory byly nastaveny technické podmínky fungování systému.

Vytvoření systému jedné jízdenky patří mezi programové priority stávající vlády v oblasti dopravy.

Podrobnosti naleznete na webu https://www.oneticket.cz/.
Zpět na výpis článků