EK souhlasí s převodem nádraží na stát, ČD mohou dokončit svou transformaci

EK souhlasí s převodem nádraží na stát, ČD mohou dokončit svou transformaci
12.6.2015Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy obdrželo souhlasné stanovisko Evropské komise (EK) s úplatným převodem nádražních budov a souvisejícího majetku z Českých drah na stát, s nimž bude hospodařit Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Převod majetku podle zvolených principů nepředstavuje podle EK nedovolenou veřejnou podporu. Pro ministerstvo dopravy jde o klíčové vyjádření, které dává zelenou této finanční transakci. Převod nádraží na stát zajistí dlouhodobě rovný a transparentní přístup všech dopravců k osobním železničním stanicím a zjednoduší využití veřejných peněz na opravy nádražních budov.

Jsem rád, že jsme ukončili jednání s EK a můžeme dokončit transformaci Českých drah. Je to logický a systémový krok, který je potřeba dotáhnout,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž zastává názor, že částka pro ČD ve výši 2,93 miliard Kč při převodu tohoto majetku nepředstavuje veřejnou podporu, jelikož takovou cenu by byl ochoten uhradit za příslušnou část závodu ČD rovněž investor v tržním hospodářství. Závěr EK je v tomto ohledu formulován jasně a konkrétně – převod podle zvolených principů a v tomto finančním rámci nepředstavuje ekonomické zvýhodnění ČD a nezakládá veřejnou podporu.

Pověřený znalecký ústav nyní připraví finální ocenění příslušné části závodu ČD, která zahrnuje nádražní budovy, veškerý související movitý i nemovitý majetek, jakož i pohledávky a závazky spjaté s převáděnou částí závodu ČD. EK při stanovení finančního rámce vycházela z předběžného ocenění, které bylo zpracováno ke konci října 2014. Zástupci EK proto  berou na vědomí, že výsledná cena prodeje se odvine od aktuálního ocenění dle domluvené metody.

„Následovat bude aktuální ocenění majetku a další potřebné kroky, které transakci detailně připraví,“ řekl Ťok.

Pro ministerstvo dopravy je klíčový souhlas zástupců EK s kupní cenou části závodu ČD, který odblokuje situaci kolem osobních nádraží a výdajů do jejich oprav. Nádraží budou mít dlouhodobě jasného správce a SŽDC na jejich opravy bude moci využít veřejné prostředky, včetně evropských fondů. Finanční výše transakce mezi SŽDC a národním dopravcem je důležitá z hlediska dodržení pravidel EU. Projednávaný návrh vycházel z předběžného ocenění nezávislého znaleckého ústavu a MD nikdy předem nestanovilo, kolik by měly ČD za nádraží získat. Přitom informace, které se v médiích ohledně původně odhadované ceny v posledních dnech objevily, neodpovídají skutečnosti.

MD vedlo konzultace s EK od poloviny loňského roku. Cílem této dlouhé série jednání bylo předejít riziku, že později EK transakci zpochybní v řízení na vrácení nedovolené veřejné podpory. Začátkem května v této věci ministr dopravy Dan Ťok osobně jednal s eurokomisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethou Vestagerovou.

Zpět na výpis článků