Anketa k elektromobilům v ČR: kde a jak často se dobíjejí?

Anketa k elektromobilům v ČR: kde a jak často se dobíjejí?
31.3.2021Tiskové zprávy

V České republice je registrováno přes 10 000 osobních vozidel s externím dobíjením, z toho je přibližně 70 % bateriových elektrických vozidel (BEV) a 30 % plug-in hybridních (PHEV). Na tyto, ale i další zajímavé informace z oblasti vozidel na alternativní paliva se zaměřuje Centrum dopravního výzkumu dlouhodobě. Doprava má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel. Díky sledování údajů o vývoji vozidlového parku si může každý zájemce udělat obrázek o rozvoji čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Získané údaje k registracím a výrobě vozidel a také k dobíjecí a plnící infrastruktuře Centrum dopravního výzkumu uveřejňuje na webových stránkách sítě měst směřujících k udržitelné mobilitě s názvem CIVINET.

Anketa k elektromobilům v ČR: kde a jak často se dobíjejí?
„Aktuálně se chceme zaměřit na zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel, proto jsme na stránkách Civinetu zveřejnili anketu, která by měla odpovědět na otázky jak často, případně kde uživatelé BEV a PHEV svá vozidla dobíjejí. Zprovoznili jsme ji u příležitosti 10 tisíc registrovaných elektrických vozidel v České republice. Plánujeme sledovat, jak se budou v čase vyvíjet nejen registrace těchto vozidel, ale i zvyklosti při jejich dobíjení,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu. „Z některých zahraničních studií víme, že až 85 % dobíjení je realizováno v domácnostech nebo ve firmách, tedy na neveřejných dobíjecích stanicích. Bude tak jistě zajímavé zjistit, jaká je v tomto směru situace v České republice a to zvláště z hlediska dalšího postupu při budování veřejné dobíjecí infrastruktury,“ říká k tomu Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Jak bude průzkum probíhat?

Účast veřejnosti je zcela dobrovolná. Řidiči vyplní, zcela anonymně, údaje o svých zvyklostech při dobíjení elektrických vozidel. Jejich odpovědi se okamžitě promítají do názorných grafů, takže mohou současně sledovat průběžné výsledky ankety. Svou ochotou tak přispějí k formování podkladů, které budou využity při plánování rozvoje čisté mobility v České republice.

Kontakt:

Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník Oblasti hodnocení bezpečnosti a strategií, email: lukas.kadula@cdv.cz

Kontakt pro novináře:

Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

Zdroj: Tisková zpráva Centra dopravního výzkumu, vvi

 
Zpět na výpis článků