Evropské peníze lze čerpat na železniční infrastrukturu až do roku 2015

Evropské peníze lze čerpat na železniční infrastrukturu až do roku 2015
17.2.2014Tiskové zprávy

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) po kontrole zaměřené na financování nekoridorových tratí konstatoval, že se pravděpodobně nestihnou vyčerpat evropské dotace na modernizaci železnic. Rezort dopravy stejnou obavu vyjádřil již v roce 2012. Proto zadal Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) úkol, aby obnovila a zintenzivnila přípravu staveb. V současné době má SŽDC připraveno dostatek projektů, které napomůžou získání evropských prostředků. Ty je ostatně možno čerpat až do konce roku 2015. Předpokládáme tak, že evropské peníze na modernizace železniční sítě budou bezpečně vyčerpány. Kontrola NKÚ byla navíc zaměřena pouze na dílčí oblast Operačního programu doprava (OPD), konkrétně na nekoridorové tratě mimo hlavní evropskou síť TEN-T, její závěry tedy nelze zobecňovat na celou modernizaci železnic.

NKÚ poukázal na možný nedostatek čerpání peněz z EU na modernizaci nekoridorových tratí. Je pravda, že v roce 2010 došlo tehdejším vedením ministerstva dopravy k zastavení příprav staveb na železnici. V roce 2012 však dostala SŽDC úkol přípravu staveb nejen obnovit, ale dokonce ji i zintenzivnit. Díky tomu je nyní připraveno i několik náhradních projektů, které napomůžou řádnému čerpání peněz až do roku 2015. Mezi náhradní projekty patří například modernizace zabezpečení železničních přejezdů na regionálních tratích. Zrovna tak jsou připraveny projekty na úpravu vybraných tratí, kde se následně zvýší traťová rychlost a zlepší podmínky pro cestující v podobě bezpečnějších a pohodlnějších peronů a přístupů k nim. Podmínkou je také plná spolupráce měst a obcí při přípravě takových projektů. Urychlí se tím celý proces.

Mezi problémy také můžeme řadit odvolání různých firem soutěžících o jednotlivé stavební zakázky. Bohužel i tento fakt komplikuje řádné čerpání evropských peněz. Cílem rezortu nadále zůstává dočerpat veškeré peníze určené pro první programové období.

Příloha: Příklady využití evropských prostředků na náhradní projekty – zlepšení zabezpečení železničních přejezdů (1. a 2. vlna) - ke stažení zde.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků