Evropský parlament schválil nasazení systému pro automatické tísňové volání z paluby vozidla „eCall“

Evropský parlament schválil nasazení systému pro automatické tísňové volání z paluby vozidla „eCall“
2.4.2014Média a tiskové zprávy

Zástupci členských států EU ještě před začátkem dubna schválili kompromisní řešení návrhu Rad a Evropského parlamentu ve věci zavedení povinného celoevropského systému pro automatické tísňové volání z paluby vozidla „eCall“. Aby bylo dosaženo vzájemné dohody všech států na zavedení systému, byl původně navrhovaný termín spuštění systému eCall posunut. Nově navrhovaný termín spuštění systému eCall je 1. 10. 2017.

Systém eCall bude poskytován na bázi jednotného evropského tísňového volání 112 a skládá se ze tří základních komponent: z palubní jednotky ve vozidle, mobilní telekomunikační sítě a center tísňového volání 112.

Po nehodě se systém aktivuje automaticky, ovšem umožní i manuální aktivaci. Systém automatického tísňového volání z paluby vozidla eCall 112 bude povinně instalován ve všech nových osobních automobilech a dodávkách od října 2017 (původní návrh počítal s termínem zavedení od října 2015). Ročně díky rychlejší pomoci zraněným zachrání v Evropě tisíce lidských životů a u dalších desetitisíců nehod zmírní jejich následky.

Toto rozhodnutí také udává členským státům EU povinnost zajistit připravenost národní technické infrastruktury pro bezešvé zavedení systému eCall nejpozději 6 měsíců před stanoveným termínem zavedení systému eCall do ostrého provozu.

 

O systému eCall

Celoevropský systém automatického tísňového volání z paluby vozidel eCall bude fungovat na bázi jednotné evropské tísňové linky 112. Vozidlo bude komunikovat s centrem tísňového volání 112 z palubní jednotky umístěné ve vozidle prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě. Součástí komunikace s centrem tísňového volání při havárii je rovněž odeslání minimálního souboru dat o nehodě (tzv. soubor MSD – Minimum Set of Data), který obsahuje čas, aktuální polohu a směr jízdy, VIN kód vozidla atd. Informace o nehodě jsou k dispozici operátorovi 112 za 14-17 vteřin od vzniku dopravní nehody, který tak může rychle rozhodnout a zahájit adekvátní záchrannou akci a eliminovat tak případné vážné zdravotní následky zraněných účastníků nehody. (Zrychlení odezvy složek záchranného systému díky systému eCall se očekává až o 40% v městských oblastech a až o 50% mimo město).

  • I když Vám zdravotní stav nedovolí přivolat si pomoc, anebo budete v zahraničí a nebudete schopni po telefonu rychle a přesně vyjádřit co se stalo a kde, nezávisle na Vás budou záchranné složky automaticky informovány o dopravní nehodě a Vaše volání o pomoc vyslyší.
  • eCall určí místo nehody přesně a rychle a automaticky odesílá ověřenou informaci na tísňovou linku 112.
  • Čas hraje důležitou roli – zkrácení reakce záchranných složek umožní zmírnit vážné zdravotní následky zraněných účastníků nehody, které by mohly být způsobeny pozdní lékařskou pomocí.
  • Předáním informace o nehodě z centra tísňového volání do dopravního informačního a řídícího centra budou o mimořádné situaci informováni řidiči, kteří jedou směrem k místu nehody.
  • Systém eCall je budován v Evropské unii podle jednotných technických zásad.
  • Vozidlová jednotka eCall se do vozidla umísťuje na bezpečné místo.
  • Jste-li jako řidič svědkem nehody, můžete stisknutím speciálního tlačítka SOS přivolat pomoc i pro jiné.
  • eCall je určen k přivolání záchranných složek, nikoli zaznamenávání pohybu vozidla.
  • Aktivuje se pouze v případě, kdy vozidlová elektronika vyhodnotí, že došlo k nehodě.

Původní tiskovou zprávu, společně s odkazem na stažení technických specifikací palubních jednotek systému eCall, naleznete zde.

Více informací o systému eCall naleznete na Českém kosmickém portálu zde.

Zpět na výpis článků