Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských a profesních průkazů o 10 měsíců

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských a profesních průkazů o 10 měsíců
11.2.2021Tiskové zprávy

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, které propadly nebo propadnou v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, a to v rámci tzv. nařízení Omnibus II. Toto nařízení prodlužuje platnost i některých dalších dokumentů v oblasti dopravy a odkládá provádění některých pravidelných kontrol a školení. Platnost jednotlivých dokladů bude prodloužena o 10 měsíců, a to v celé Evropské unii. Po formálním schválení v Radě EU a zveřejnění v Úředním věstníku EU mohou občané nařízení využívat od 6. března 2021.

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských a profesních průkazů o 10 měsíců
V reakci na aktuální pandemickou situaci a na základě podnětů členských států, včetně České republiky, předložila Evropská komise v lednu 2021 návrh nařízení Omnibus II, který umožní prodloužit dobu platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložit některé pravidelné kontroly a školení v oblasti silniční, železniční, vnitrozemské dopravy a námořní bezpečnosti. Návrh byl následně v rámci zrychlené procedury projednáván na půdě Evropského parlamentu a Rady EU. 

Prodloužení platnosti se týká mimo jiné řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 pro řidiče-profesionály) o dalších 10 měsíců. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. 2. do 31. 8. 2020.

Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadnuté od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. Pro příklad, pokud řidiči propadl průkaz 10. 11. 2020, je platný až do 10. 5. 2021. Toto stanovisko je ovšem možné uplatnit pouze na území České republiky. Nové nařízení Omnibus II bude účinné v celé Evropské unii a na řidičské průkazy a na další dopravní doklady se tak bude hledět jako na platné ve všech členských státech.

Poté, co bude předpis formálně schválen v Radě EU a zveřejněn v Úředním věstníku EU, očekává se nabití jeho účinnosti dne 6. března 2021. Poté nahradí stávající metodické stanovisko Ministerstva dopravy.

Vyměnit si řidičský průkaz ovšem jde pořád, na webu Ministerstva dopravy je seznam obcí s rozšířenou působností, kde si lze průkaz vyměnit. Doporučujeme využívat online rezervační systémy jednotlivých úřadů.


 
Zpět na výpis článků
Související články