Geodeti mapují území pro další přípravu trasy Nového železničního spojení Drážďany – Praha

Geodeti mapují území pro další přípravu trasy Nového železničního spojení Drážďany – Praha
21.5.2020Tiskové zprávy

O další důležitý krok postoupila příprava Nového železničního spojení Drážďany – Praha na svém vnitrostátním úseku. Práce pokračují sběrem geodetických dat v úseku Praha – Lovosice/Litoměřice.

Geodeti mapují území pro další přípravu trasy Nového železničního spojení Drážďany – Praha
Už v jarních měsících vyrazili do terénu geodeti, aby pořídili podrobné zaměření terénu. V rámci zpracování studie proveditelnosti Nového železničního spojení Drážďany – Praha probíhá sběr potřebných informací, mezi které patří i pořízení geodetických podkladů. Jde o zpracování jednoho ze základních podkladových materiálů umožňujících nejen návrh samotné trasy, ale i jejího začlenění do okolí. Slouží také pro další vyhodnocování, následnou přípravu nebo projednávání s veřejností. Nejedná se o vytyčování vlastní stavby.

Geodetické práce budou probíhat v terénu i ve druhé polovině tohoto roku. Mapuje se výrazně širší území, než jaké zabere budoucí stavba. Umístění nové trati z pohledu stavebního zákona bude předmětem procesů spojených s územním plánováním a územním řízením. Územní řízení bude následovat po procesu EIA (dopad stavby na životní prostředí), jemuž se takto významná stavba nevyhne.

Včasnou prací geodetů získá Správa železnic mapové podklady v podrobnosti nejen pro samotnou studii, ale současně i pro všechny další fáze přípravy. Státní organizace tak šetří čas i prostředky vynakládané na nové železniční spojení.

V mezinárodním měřítku připravuje Správa železnic spolu s německými kolegy z Deutsche Bahn přeshraniční úsek Ústí nad Labem – Drážďany, jehož součástí je i výjimečná stavba 26 kilometrů dlouhého tunelu pod Krušnými horami. Úsek by měl kromě zajištění rychlejší osobní dopravy mezi Prahou a Drážďany sloužit i nákladní dopravě. Stávající trať z Ústí nad Labem do Drážďan, která je na hranici své kapacity, totiž není s ohledem na její polohu v údolí Labe možné rozšiřovat.

Nové železniční spojení napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí a zásadně zkrátí cestovní doby.
 
Zpět na výpis článků