Hodnotící komise k výběru projektového manažera soutěže na dodavatele mýta posoudí nabídky

Hodnotící komise k výběru projektového manažera soutěže na dodavatele mýta posoudí nabídky
2.9.2014Média a tiskové zprávy

Komise pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení na projektového manažera soutěže na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2016 se příští týden sejde, aby zahájila hodnocení předložených nabídek. Ministr dopravy Antonín Prachař komisi, v níž jsou především zástupci resortu a akademické obce, ustavil ve čtvrtek 28. srpna, bezprostředně po tom, co MD vypořádalo námitky uchazečů soutěže k zadávací dokumentaci.

MD obdrželo v otevřeném řízení na projektového manažera celkem šest nabídek. Některé subjekty (i mimo okruh uchazečů, kteří podali nabídky) se ale rozhodly využít poslední možnosti podat námitky proti zadávací dokumentaci. MD v této věci dodrželo lhůty dané zákonem a všechny námitky řádně vypořádalo, poslední z nich ve středu 27. srpna. Vzápětí ministr dopravy ustavil a jmenoval šestičlennou hodnotící komisi. Ministerstvo dopravy tedy v organizaci tohoto tendru nic nezdrželo, ani nezanedbalo, pouze se striktně drží pravidel daných zákonem o veřejných zakázkách.

Uchazečům nyní běží patnáctidenní lhůta, během níž se mohou proti rozhodnutí MD o námitkách k zadávací dokumentaci odvolat k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Mezitím nabídky bude posuzovat hodnotící komise. Situaci kolem přípravy tendru na dodavatele nového mýtného systému vyhodnotí během září také řídící výbor ustavený vládou. Do časového harmonogramu výběru projektového manažera samozřejmě může promluvit i další postup účastníků soutěže, ten nicméně MD ovlivnit nemůže.

Ministr dopravy do hodnotící komise v zadávacím řízení na projektového manažera jmenoval šest členů a stejný počet náhradníků. Mezi členy komise jsou dva zástupci ministerstva dopravy (náměstek ministra pro infrastrukturu Kamil Rudolecký a ředitel Odboru pozemních komunikací Milan Dont), vedoucí odboru transformace ŘSD Jiří Navrátil, tajemník ministra financí Adam Vojtěch a dva zástupci akademické obce – vedoucí Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT Pavel Přibyl a vedoucí Ústavu logistiky a managementu dopravy na téže fakultě Petr Moos.

Kritériem při hodnocení nabídek bude cena a úroveň vzorové metodiky. Počet nabídek ukazuje, že zadávací řízení, včetně požadavků na referenční zakázky, bylo nastaveno správně.  Mezi uchazeči jsou společnosti Cetag, s.r.o., Arthur D.Little GmbH, BDO IT a.s. a CGI IT Czech Republic s.r.o. Společnou nabídku dále podaly PricewaterhouseCoopers ČR a M.T. Legal s.r.o. MD obdrželo společnou nabídku také od  KPMG, Tempest Czech s.r.o. a AK Volopich, Tomšíček a spol.

Úkolem projektového manažera bude především zajistit přípravu a realizaci výběrového řízení pro pokračování výběru mýtného na pozemních komunikacích v ČR od roku 2017. V první fázi má projektový manažer za úkol zpracovat podrobnou studii efektivity jednotlivých způsobů výběru mýta. Na základě posouzení nákladů a výnosů předloží Ministerstvo dopravy nejvhodnější variantu k projednání vládě. Kabinet pak schválí cílový model výběru mýta a Ministerstvo dopravy s projektovým manažerem připraví zadávací podmínky soutěže na samotného dodavatele mýtného systému.

Zpět na výpis článků