Informační seminář ke třetí výzvě programu Doprava2020+

Informační seminář ke třetí výzvě programu Doprava2020+
29.4.2021Média a tiskové zprávy

Na semináři pořádaném ve spolupráci Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy bude představen Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy v oblasti dopravy - Doprava2020+, jeho v pořadí již třetí veřejná soutěž vyhlášená 14. dubna 2021 a dále také postup, jakým se přihlásit včetně aplikačních garancí či na co si dát pozor u metodik NmetS směrovaných na Ministerstvo dopravy.

Informační seminář ke třetí výzvě programu Doprava2020+
Online informační seminář pro uchazeče 3. veřejné soutěže Programu Doprava2020+ proběhne 4. května 2021 od 10:00 hod. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář. Následně Vám přijde odkaz k připojení do platformy Zoom. Pro pasivní sledování bez možnosti klást dotazy použijte tento odkaz.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete jej položit již nyní a na konci online semináře bude zodpovězen.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 19. května 2021. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc a NmetS a NmetC. Doporučujeme si garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily), do předmětu e-mailu uveďte kód návrhu projektu a do těla zprávy případně informaci, s jakým odborem už proběhla komunikace. 

POZOR ZMĚNA: Pokud plánujete jako výsledek projektu metodiku druhu NmetS, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství jak standardizovaný formulář TAČR: Formulář pro druh výsledku NmetS, tak Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS – schválená metodika spolu s vyplněným formulářem Potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS – schválená metodika potvrzený Ministerstvem dopravy. Oba formuláře k vyplnění (jde o Přílohu č.1 a č.2) jsou ke stažení na stránkách Ministerstva dopravy . V této souvislosti upozorňujeme na nově vydaný pokyn týkající se schvalování metodik, ve kterém najdete veškeré potřebné informace.

Další informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci  a dalších dokumentech spojených s vyhlášením dostupných na stránkách Technologické agentury ČR.


 
Zpět na výpis článků