Ministři dopravy se v Bruselu věnovali problematice snižování emisí skleníkových plynů v dopravě

Ministři dopravy se v Bruselu věnovali problematice snižování emisí skleníkových plynů v dopravě
23.9.2019Tiskové zprávy

Ministři dopravy členských států EU se v pátek 20. 9. 2019 v Bruselu věnovali snižování emisí skleníkových plynů v dopravě, které mají vést ke klimaticky neutrální Evropské unii. Českou republiku zastupoval náměstek ministra dopravy, Tomáš Čoček. Doprava je jedním z klíčových sektorů, která může ke snížení skleníkových plynů nejvíce přispět.

Ministři dopravy se v Bruselu věnovali problematice snižování emisí skleníkových plynů v dopravě
„Česká republika si je plně vědoma skutečnosti, že doprava je jedním z hlavních znečišťovatelů naší planety. V oblasti pozemní dopravy musí být kladen důraz na podporu systémů městské a příměstské hromadné dopravy.  Větší využití železniční dopravy závisí na dekarbonizaci dopravy a rozvoji multimodálního řešení nákladní dopravy“, řekl náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Téma dekarbonizace dopravy se ministři dotkli u diskuze s evopskou dopravní komisařkou Violetou Bulc a místopředsedou evropské investiční banky, Andrew McDowellem. Finská ministryně dopravy rovněž připomněla výzvu Evropské rady k dosažení klimaticky neutrální EU.
 
U letecké dopravy se ministři dopravy věnovali evropským a mezinárodním nástrojům pro snižování emisí. Mezi významné opatření patří i udržitelné letecké palivo. „Evropa by se tak měla zaměřit na podporu jejich dalšího rozvoje, zejména financováním na poli vědy a výzkumu“, dodává Tomáš Čoček. Projednávána byla rovněž námořní doprava, která představuje 80% celkového mezinárodního obchodu a tak je snaha ještě více přesunout pohyb zboží od pozemní a železniční dopravy směrem k vodní vnitrozemské dopravě.

 
 
Zpět na výpis článků
Související články