Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy
22.1.2015Tiskové zprávy

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Jak je to doopravdy s jízdou vozidel s právem přednostní jízdy? Pravidla jsou jednoduchá, ale jsou mnohdy špatně chápaná. Dne 21. 1. 2015 odvysílala Česká televize reportáž na téma, jak se řidiči chovají v případě, když stojí v koloně a tou projíždí např. sanitka. V reportáži správně zaznělo, že někteří řidiči pravidla pro tuto situaci neznají, nebo jednají bez rozmyslu, jelikož chtějí za každou cenu sanitce umožnit průjezd a mnohdy pak dochází k situacím, kdy každé vozidlo uhýbá na jinou stranu. Pojďme si raději tato pravidla probrat ještě jednou.

Jízda se v tuto chvílí řídí zákonem o silničním provozu, který říká: „Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.“

Za naprosto zásadní považujeme pravidlo, kdy povinnost vytvářet pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy, vzniká již při dojíždění k stojící (doporučení: i k pomalu jedoucí) koloně vozidel ve dvou a více jízdních pruzích.

Správný postup v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy je naznačen na obrázku č. 1, přičemž vozidla v pravém jízdním pruhu smějí vjíždět na krajnici a vozidla v levém pruhu na střední dělící pás. Pruh mezi vozidly je nejméně 3 m široký.

Obrázek č. 1: Chování v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

 

V případě situace o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy je pravidlo pro uhýbání vozidel popsáno na obrázku č. 2 a také platí, že vozidla v krajních pruzích smějí vjíždět na krajnici nebo na střední dělící pás.

Obrázek č. 2: Chování v situaci o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

Pozor, zde je důležitá informace. V reportáži České televize byly použity spoty podle Rakouských pravidel silničního provozu, která jsou však přesně opačná než ta česká! Česká pravidla jsou podle našeho názoru praktičtější. V případě, že vozidlo s právem přednostní jízdy vjíždí na dálnici nebo rychlostní komunikaci, je přece nepraktické, aby muselo přejet přes všechny pruhy skrz stojící vozidla do pruhu, který je mezi pruhem nejvíce vlevo a tím vedle něj napravo a pak při sjíždění tento proces opakovat.

Jezděte bezpečně.

 

Tým BESIP

www.ibesip.cz

 

Zpět na výpis článků