Karlovarské nádraží: na výstavbu moderní výpravní budovy naváže rozsáhlá proměna nástupišť

Karlovarské nádraží: na výstavbu moderní výpravní budovy naváže rozsáhlá proměna nástupišť
9.5.2017Média a tiskové zprávy

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila finální část rozsáhlé modernizace stanice Karlovy Vary. Po proměně zchátralé výpravní budovy ze čtyřicátých let minulého století na budovu moderního střihu začíná rekonstrukce kolejiště. Jejím cílem je zlepšit technický stav nástupišť, přístřešků a zajistit zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Nová výpravní budova začne sloužit veřejnosti od 10. května 2017, úprava kolejiště by měla skončit v roce 2019.

Karlovarské nádraží: na výstavbu moderní výpravní budovy naváže rozsáhlá proměna nástupišť
„Karlovy Vary patří k významným lázeňským centrům naší republiky. Zdejší železniční stanice tvoří vstupní bránu pro tuzemské i zahraniční hosty, kteří do města přijíždějí. Dřívější stav nádraží byl skutečně zoufalý, dnes se jeho podoba viditelně mění k lepšímu. Po dokončení všech zbývajících úprav včetně kolejiště získají obyvatelé krajského města stanici, která bude odpovídat představám o moderní české železnici,“ konstatoval ministr dopravy Dan Ťok.

Rekonstrukcí projde 1. a 2. nástupiště. Kromě výstavby nového podchodu se dále provedou potřebné úpravy železničního svršku a spodku, staničního zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a dalších návazných zařízení. 

„Součástí projektu je návrh rekultivace zeleně, kdy zdravé stávající stromy budou zachovány a dotvoří tak budoucí tvář stanice v její nové podobě. Díky tomu získají Karlovy Vary skutečně reprezentativní vlakové nádraží,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Přístup do nové budovy bude zpočátku možný jen hlavním vchodem. V přízemí najdou cestující osobní pokladny, které se v srpnu letošního roku po dokončení související výstavby prvního nástupiště přesunou do horního patra.

„Karlovarský kraj má v podobě nové železniční stanice konečně vstupní bránu do krajského města hodnou 21. století. Doufám, že cestující budou spokojeni a že nic nebude bránit tomu, aby se podařilo do začátku roku 2019 vybudovat také nové kolejiště, moderní nástupiště a podchod pro bezpečný pohyb domácích i zahraničních návštěvníků,“ řekla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Původní stará zchátralá výpravní budova byla zdemolována před dvěma lety. Novostavba s aerodynamickým tvarem, který připomíná kávového zrno, vychází z návrhu architekta Petra Franty. Jejím ústředním prvkem je prosklená hala přecházející přes obě patra a vytvářející vzdušný a prosvětlený veřejný prostor. Na prostor haly v podzemním podlaží se napojí podchod vedoucí na jednotlivá nástupiště. V nadzemním podlaží je umístěna hala s prostorem pro prodej jízdenek a administrativní část včetně zázemí. Celý objekt staniční budovy je bezbariérový.

Zhotovitelem první části projektu s názvem Modernizace ŽST Karlovy Vary byla firma SKANSKA, zhotovitelem právě zahajované druhé části je firma STRABAG Rail. Celkové náklady činí 716,7 mil. Kč bez DPH. Projekt je schválen v rámci Operačního programu Doprava ke spolufinancování Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, a to až do výše 532,4 mil. Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
 
Název stavby Modernizace ŽST Karlovy Vary
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel SKANSKA a.s., STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení 4/2015
Termín dokončení 1/2019
Celkové náklady stavby 716 721 628 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 532 410 543 Kč

 
Zpět na výpis článků
Související články