Zprovozněním Ejpovického tunelu skončila modernizace tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní

Zprovozněním Ejpovického tunelu skončila modernizace tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní
13.12.2018Tiskové zprávy

Modernizace klíčového tranzitního koridoru mezi Rokycany a Plzní kompletním zprovozněním Ejpovického tunelu skončila. Cesta vlakem z Prahy do Plzně se díky tomuto železničnímu projektu, jehož součástí je nový nejdelší tunel v České republice, zkracuje na 1 hodinu 14 minut. Modernizace koridoru, která byla spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, zároveň zvýší bezpečnost železničního provozu a komfort cestujících.

Zprovozněním Ejpovického tunelu skončila modernizace tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní


„Plzeň patří k centrům, které mají být dostupné z Prahy po železnici do jedné hodiny, a k tomu se postupně dostáváme. Dalším cílem je zlepšit spojení s Německem, a to díky plánovanému zvýšení rychlosti mezi Prahou a Mnichovem. Realizaci toto záměru umožní nedávné rozhodnutí spolkového ministra dopravy o povýšení projektu elektrizace a modernizace německé části spojení do nejvyšší priority ve Spolkovém plánu dopravních cest,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Projekt řešil modernizaci tratě z Rokycan až k zastávce Ejpovice převážně po stávajícím drážním tělese. Modernizovaný úsek Rokycany – Plzeň je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T) a leží na západní větvi III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice s Německem.

Stěžejní stavbou projektu byl Ejpovický tunel, který tvoří dva jednokolejné tubusy a je nejdelším železničním tunelem v ČR. Je trasován na rychlost 200 km/hod. Délka obou jednokolejných trub je cca 4 150 metrů. V rámci modernizace koridoru se rovněž postavily, případně zrekonstruovaly mosty a propustky, v zastavěných oblastech jsou nově protihlukové stěny, výraznou modernizací prošlo také zabezpečovací zařízení. Komfort cestujících se zvýšil i výstavbou nových nástupišť, která jsou bezbariérová. Stanice a zastávky získaly rovněž nové osvětlení a informační zařízení.

Modernizace úseku Rokycany – Plzeň byla spolufinancovaná v rámci Operačního programu Doprava 2007–2013, jeho II. fáze je realizovaná v rámci současného Operačního programu Doprava 2014–2020. Předpokládané celkové investiční náklady stavby dosáhly částky 6,783 miliardy korun bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu může dosáhnout částky 3,520 miliardy korun. Národní financování projektu zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.
 
Zpět na výpis článků
Související články