Kraje mají nadále možnost získat třetinovou dotaci od státu na regionální železnice

Kraje mají nadále možnost získat třetinovou dotaci od státu na regionální železnice
20.7.2016Média a tiskové zprávy

Kraje budou mít i nadále možnost získat na dopravní obslužnost ve svém regionu třetinovou dotaci i po roce 2019. Vláda tento plán financování schválila letos v březnu, následně probíhalo připomínkové řízení ke konečné podobě smlouvy. Tu Rada Asociace krajů schválila na konci června a dnes ji podepsal ministr dopravy Dan Ťok a předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

 

„Česká republika má jednu z nejlepších a nejkvalitnějších veřejných doprav v Evropě a je třeba, abychom ji zabezpečili. Proto jsme se s kraji dohodli, že budeme dále pokračovat ve státní podpoře této dopravy,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Celková výše spolufinancování ze státního rozpočtu se navýší o neposkytované inflační navýšení v letech 2011-2013, na téměř 2,9 mld. Podíl státního příspěvku bude činit u všech krajů 30,5 %. Určitá odchylka zde bude pro Královéhradecký kraj, který bude sjednocením poměru dotace oproti současnému stavu nejvíce znevýhodněn. Počítá se proto s mimořádným navýšením dotace pro tento kraj po dobu 5 let s jejím postupným snižováním.

 

V roce 2009 došlo k podpisu Memoranda o zajištění regionální dopravní obslužnosti s Asociací krajů, na jehož základě se stát zavázal poskytovat krajům finanční dotace na regionální dopravní obslužnost. Díky těmto prostředkům bylo krajům umožněno uzavřít smlouvy s dopravci, které přispěly ke stabilitě investic do vozidlového parku. Na základě diskuzí s kraji i představiteli Asociace krajů ČR v průběhu druhé poloviny roku 2015 se všechny strany shodly, že od roku 2020 by měla být regionální železniční doprava financována sdruženými prostředky státu a krajů i nadále.

 

 

 

Zpět na výpis článků