MD chystá nový systém vydávání registračních značek, vláda proto navrhla roční odklad značek na přán

MD chystá nový systém vydávání registračních značek, vláda proto navrhla roční odklad značek na přán
3.7.2014Média a tiskové zprávy

Vláda na svém jednání 2. července schválila návrh ministerstva dopravy posunout účinnost vybraných ustanovení novely zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích o jeden rok. Ministerstvo dopravy připravuje nový model vydávání registračních značek vozidel, který by měl od roku 2016 umožnit lidem ponechat si značku při prodeji auta či změně bydliště. Zároveň s tím se otevře možnost vyrábět registrační značky více firmám, stát už nebude tuto zakázku přidělovat centrálně pouze jedné společnosti. Tyto zásadní změny jsou provázány s vydáváním registračních značek na přání a tzv. třetí tabulky s registrační značkou a vyžádaly si jejich odklad z 1. ledna 2015 na 1. leden 2016. Roční odklad se týká také sledování přítomnosti vozidla na stanici technické kontroly prostřednictvím Informačního systému stanic technické kontroly.

Ministerstvo dopravy se chce vyhnout tomu, že by nová pravidla způsobila komplikace ve vydávání registračních značek. V rámci přípravy nové právní úpravy se bohužel ukázalo, že aplikace některých ustanovení schválené legislativy by mohla způsobit organizační a technické potíže. S jejich zavedením by rovněž byly spojeny nepřiměřené náklady.

Registrační značky na přání, které lidem umožní zvolit si za příplatek vlastní kombinaci znaků na tabulce, podle zahraničních zkušeností v praxi využívá jen nevýznamný počet vlastníků vozidel. Tato specifická služba tedy zdaleka není stěžejním bodem změn v registraci vozidel. Mnohem podstatnější je nastavit celý systém vydávání značek tak, aby byl efektivní pro stát i pro občany.

Novou právní úpravu, která umožní lidem vlastnit registrační značku a ušetří jim výměnu tabulky při pořízení jiného vozidla, je nutné řádně připravit jak po stránce legislativní, tak organizačně-technické. Nutné jsou tedy i úpravy informačních systémů – zejména registru vozidel a informačního systému STK. Posunutím účinnosti se získá potřebný čas pro to, aby bylo možné zabezpečit jejich bezproblémový chod.

Zbylá ustanovení novely zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, která byla schválena v srpnu 2013, nabudou účinnosti k 1. lednu 2015. Novela tak už od příštího roku výrazně přispěje ke zjednodušení administrativy při převodu vozidel. Zatímco dnes zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel a vydání nových dokladů musí řešit prodávající i kupující, nově bude po vzájemné dohodě stačit na úřadě přítomnost jednoho z nich. Odhlášení a novou registraci tak bude moci provést původní či nový majitel a to v jednom kroku.

Návrh na posun účinnosti vybraných ustanovení novely zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, který schválila 2. července vláda, nyní projedná Parlament. Platit začne, pokud úspěšně ukončí legislativní proces.

Zpět na výpis článků