MD dostalo šest nabídek na projektového manažera, který se bude podílet na přípravě výběrového řízen

MD dostalo šest nabídek na projektového manažera, který se bude podílet na přípravě výběrového řízen
11.8.2014Tiskové zprávy

V zadávacím řízení na projektového manažera, který se bude podílet na přípravě soutěže na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2016 a souvisejících služeb, bylo podáno šest nabídek. Lhůta pro podání nabídek vypršela v pondělí 11. srpna v 10:00. Komise pro otevírání obálek dnes za účasti zástupců všech uchazečů nabídky zkontrolovala a žádnou z nich nevyřadila. Mezi uchazeči jsou společnosti Cetag, s.r.o., Arthur D.Little GmbH, BDO IT a.s. a CGI IT Czech Republic s.r.o. Společnou nabídku dále podaly PricewaterhouseCoopers ČR a M.T. Legal s.r.o. MD obdrželo společnou nabídku také od  KPMG, Tempest Czech s.r.o. a AK Volopich, Tomšíček a spol.

Nabídky nyní posoudí hodnotící komise. Rozhodujícím kritériem při hodnocení bude cena, která má váhu 60 procent, dalším hodnotícím kritériem je úroveň vzorové metodiky s vahou 40 procent. Počet nabídek ukazuje, že zadávací řízení bylo nastaveno správně a ministerstvo má možnost z více zájemců vybrat pro stát nejvýhodnější nabídku. Ministerstvo stanovilo, že nabídková cena nesmí přesáhnout 100 milionů korun. Z podaných nabídek je ale zřejmé, že soutěž tuto cenu výrazně sníží. Pokud časový harmonogram neovlivní další postup účastníků soutěže, mohl by být projektový manažer vybrán v průběhu září.

Úkolem projektového manažera bude především zpracovat podrobnou studii efektivity jednotlivých způsobů výběru mýta. Využití projektového manažera je i v zahraničí obvyklým postupem při přípravě tak významné zakázky, jakou je dodávka a provozování mýtného systému. Nejedná se samozřejmě o jednotlivce, ale společnost, která má odpovídající tým lidí a právní kvalifikaci.

Do konce tohoto roku by měl projektový manažer zpracovat a především vyhodnotit veškeré varianty výkonového zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2016, na jejichž základě bude Ministerstvem dopravy zpracován a vládě ČR předložen materiál pro jednání vlády. Na základě tohoto materiálu pak vláda ČR rozhodne o budoucí podobě výkonového zpoplatnění v ČR. Teprve na základě objektivního posouzení nákladů a výnosů pak kabinet vybere cílový model výběru mýta a projektový manažer připraví v úzké součinnosti s ministerstvem dopravy podrobné zadávací podmínky soutěže.

Ministerstvo dopravy v podmínkách soutěže počítá s tím, že vítězná společnost bude mít i roli administrátora, bude tedy spoluodpovědná za zadání a výběr potenciálních dodavatelů. Cílem je, aby zadávací dokumentace k soutěži na Systém elektronického mýta po roce 2016 a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících byla připravena co nejkvalitněji.

Zpět na výpis článků