MD přispěje k přesnější výměně dat o majitelích vozidel

MD přispěje k přesnější výměně dat o majitelích vozidel
4.4.2014Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy připravuje nový systém výměny dat mezi Centrálním registrem vozidel (CRV) a Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Ta dostane nově možnost denně porovnávat své údaje o vlastnících vozidel s daty obsaženými v registru vozidel. Cílem je předejít případům, kdy ČKP na základě neaktuálních údajů z CRV osloví s výzvou k úhradě příspěvku nepojištěných i vlastníky, kteří tuto povinnost nemají. Nový systém by mohl být po důkladném otestování spuštěn ve druhé polovině letošního roku.

Ministerstvo dopravy ze zákona zajišťuje výměnu dat mezi Českou kanceláří pojistitelů a Centrálním registrem vozidel pro účely postihu těch provozovatelů vozidel, kteří neplní zákonnou povinnost zajistit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ministerstvo dopravy obdrží od ČKP data o pojistných smlouvách a porovnává je s údaji v CRV. Dosud se tak ale nedělo na denní bázi, nýbrž v pravidelných dávkách dat. Vzhledem k průběžným změnám v registru vozidel, pak časové zpoždění ve výměně dat snižovalo přesnost údajů.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ČKP nyní dokončuje úpravu, která umožní porovnávat údaje denně. Tato denní výměna dat minimalizuje možnost, že se určitý záznam v CRV kvůli časovému zpoždění nepromítne do dávky poskytnuté ČKP.

Nový způsob výměny dat také posílí kontrolu toho, zda systém CRV předává informace správně. V období mezi loňským dubnem a prosincem nebyla kvůli technické chybě na straně CRV do ČKP předávána aktualizovaná data, což mohlo způsobit zvýšený počet případů nesprávně oslovených vlastníků vozidel. Dávky neaktualizovaných dat Ministerstvo dopravy identifikovalo a informovalo ČKP. Ta následně na základě nových informací od CRV zajistila ukončení identifikovaných případů, kde došlo k chybnému oslovení vlastníků vozidel.

Obě instituce chtějí do budoucna udělat maximum pro to, aby ČKP mohla pracovat s co nejaktuálnějšími daty CRV, a aby systém lépe ověřoval poskytované údaje. Nový model bude technologicky náročnější, v konečném důsledku však přispěje k tomu, aby byl dohled nad placením povinného ručení přesný a nezatěžoval majitele vozidel, kteří mají vše v pořádku.

Zpět na výpis článků