MD schválilo výstavbu další části obchvatu Znojma v trase podporované městem

MD schválilo výstavbu další části obchvatu Znojma v trase podporované městem
28.11.2014Tiskové zprávy

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila ve čtvrtek 27. listopadu výstavbu další části obchvatu Znojma v trase podporované městem a zakotvené v územním plánu. Stavba Znojmo-obchvat II by měla být zahájena v polovině příštího roku a dokončena do čtyř let. Její celkové náklady jsou odhadovány na 571 milionů Kč. Ředitelství silnic a dálnic již má na stavbu 3,5 km dlouhé části obchvatu stavební povolení, následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Stavba I/38 Znojmo obchvat II je dalším důležitým dílem obchvatu, který má odvést tranzitní dopravu mimo centrum Znojma a zajistit plynulý provoz na spojnici Jihlava –Znojmo - státní hranice s Rakouskem. Záměr projektu počítá s výstavbou druhého úseku přeložky silnice I/38 severně od města Znojma jako dvoupruhové komunikace o šířce 11,5 metru. Stavba naváže na první část obchvatu vybudováním mimoúrovňové křižovatky Znojmo – Únanovská, dále mimoúrovňově kříží silnici II/361 a končí připojením na stávající silnici I/38 severně od města.

V nejbližší době bude získáno i chybějící územní rozhodnutí na úsek, který by propojil konec již zrealizované stavby obchvatu s ul. Suchohrdelskou. Tím se naváže na přerušenou přípravu, která se musela zastavit v souvislosti se zrušením předchozího územního rozhodnutí soudem. Cílem Ministerstva dopravy je vytvořit zhruba do čtyř let ucelený úsek silnice I/38 od křižovatky Kasárna po ul. Suchohrdelskou, který by ulevil obyvatelům Znojma od tranzitní dopravy.

Centrální komise Ministerstva dopravy dnes kromě dalších staveb schválila také záměr projektu obchvatu Lechovic na silnici I/53. Stavba v celkové hodnotě 886 milionů Kč by měla začít v polovině příštího roku, odhadovaný termín dokončení je v roce 2018. Stávající silnice I/53 mezi Znojmem a Pohořelicemi je vedena obcí Lechovice, kterou tak citelně zatěžuje nákladní doprava. Obchvat odstraní problematický průtah obcí na důležitém dopravním tahu mezi Znojmem a Brnem.

Zpět na výpis článků