MD vypsalo otevřené zadávací řízení na projektového manažera soutěže, která určí provozovatele mýta

MD vypsalo otevřené zadávací řízení na projektového manažera soutěže, která určí provozovatele mýta
9.6.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy (MD) zahájilo otevřené zadávací řízení na projektového manažera, jehož úkolem mimo jiné bude také připravit a zorganizovat soutěž na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2016 a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících. Úkolem projektového manažera bude především zpracovat podrobnou studii efektivity jednotlivých způsobů výběru mýta. Teprve na základě objektivního posouzení nákladů a výnosů pak vláda vybere cílový model výběru mýta a projektový manažer připraví podrobné zadávací podmínky soutěže.

Využití projektového manažera je i v zahraničí obvyklým postupem při přípravě tak významné zakázky, jakou je dodávka a provozování mýtného systému. Maximální nabídková cena na výkon funkce projektového manažera nesmí přesáhnout 100 milionů korun. Cena bude mít mezi hodnotícími kritérii váhu 60 procent, dalším hodnotícím kritériem je úroveň vzorové metodiky s vahou 40 procent. Podstatnou částí zadávacího řízení jsou technické kvalifikační předpoklady, které vyžadují zkušenosti uchazeče z vedení podobného projektu v dopravní telematice v zahraničí nebo v ČR. Nabídky mohou uchazeči podávat do 11. srpna 2014 (10:00).

Ministerstvo dopravy v podmínkách soutěže počítá s tím, že projektový manažer bude mít i roli administrátora, bude tedy spoluodpovědný za zadání a výběr potenciálních dodavatelů. Cílem je, aby zadávací dokumentace k soutěži na Systém elektronického mýta po roce 2016 a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících byla připravena co nejkvalitněji.

Zpět na výpis článků