Mapa dopravních hřišť či lepší pomůcky pro výuku. BESIP představil novinky pro další školní rok

Mapa dopravních hřišť či lepší pomůcky pro výuku. BESIP představil novinky pro další školní rok
24.8.2022Tiskové zprávy

BESIP připravil pro nadcházející školní rok několik nových nástrojů, které mají pomoci tomu, aby dopravní výchova byla pro žáky i jejich učitele atraktivní a našla si ve výuce svůj prostor. Spouští proto přehlednou interaktivní mapu všech dětských dopravních hřišť a nově připravil také metodiku a pracovní listy pro výuku dopravní výchovy na středních školách. Základní návod, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, BESIP shrnul v novém informačním letáku pro mladší žáky základních škol.

Mapa dopravních hřišť či lepší pomůcky pro výuku. BESIP představil novinky pro další školní rok
První dny školního roku jsou pro děti jedním z nejrizikovějších období na silnicích. Po prázdninách jsou rozptýlené, vidí se po dlouhé době se spolužáky nebo absolvují první cestu do školy. Řidiči se po letních dovolených potýkají s intenzivním provozem. V dopravě jde o náročné období pro všechny. Velmi prosím motoristy, rodiče školních dětí i samotné studenty, aby v nadcházejících dnech mysleli na bezpečnost na silnici. To nejdůležitější je, aby děti do školy v pořádku došly a vrátily se bezpečně domů,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
 
V prvním pololetí letošního roku se na českých silnicích stalo 898 nehod s účastí dětí, 979 dětí při nich bylo lehce zraněno, 41 utrpělo těžké zranění a čtyři děti byly usmrceny. Bilanci prázdnin z hlediska dopadů dopravních nehod policie teprve vyhodnotí.
 
Září je dlouhodobě pro školáky jedním z nejrizikovějších období. Ze statistik za období 2012 až 2021 také vyplývá, že právě doba mezi sedmou a osmou hodinou ranní, tedy cesta do školy, je pro děti v tomto měsíci nejnebezpečnější. Ačkoliv během roku jsou děti nejvíce ohrožené jako spolujezdci při závažných nehodách motorových vozidel, ve školních dnech v září se polovina nehod s úmrtím nebo těžkým zraněním dítěte týká chodců, následují děti v roli cyklistů (10 %) a spolujezdců v osobních automobilech (10 %).

Sundat nohu z plynu 

„Ačkoliv se preventivní aktivity tradičně soustředí hlavně na školní děti, ve čtyřiceti procentech případů usmrcených a v osmadvaceti procentech případů těžce zraněných dětí během září je vina na straně řidičů osobních aut. Řidiči by v tomto období měli být velmi pozorní v blízkosti škol a v obytných oblastech, zapomenout na mobilní telefony a sundat nohu z plynu. V případech, kdy je viníkem motorista, dochází k vážné nehodě dítěte nejčastěji kvůli tomu, že mu řidič nedá přednost na přechodu, či ho přehlédne jako cyklistu, a dále kvůli nepřiměřené rychlosti,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
 
Hlavně děti mladšího školního věku by se měly na svůj nový školní režim dobře připravit, tedy nacvičit si s rodiči nebo staršími sourozenci trasu do školy a zpět, vytipovat riziková místa, připomenout si, jak bezpečně přecházet a podobně. Mezi nejnebezpečnější chyby patří náhlé vstoupení do vozovky, například z řady zaparkovaných aut, a zbrklé přebíhání ulice za skupinkou dětí na druhé straně. Děti by také nikdy neměly vystupovat z auta do vozovky a ve městech si musí dát pozor na to, že tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce.
 
Hlavní zásady bezpečného pohybu dětí shrnul BESIP v jednoduchém informačním letáku „Bezpečně na silnici“. Do základních škol v České republice nastoupí k 1. září také více než 32 tisíc ukrajinských dětí. BESIP pro ně „manuál“ bezpečného pohybu v dopravě připravil také v ukrajinské jazykové mutaci.

Unikátní síť dopravních hřišť

Dopravní výchova v České republice se opírá o unikátní síť 240 dětských dopravních hřišť. Na 177 z nich probíhá výuka především žáků čtvrtých tříd podle tematického plánu ministerstva dopravy nebo odpolední výukový program pro veřejnost. Po loňském roce poznamenaném výrazně epidemií covidu-19 jsou letos dopravní hřiště opět mnohem více využívána. Za školní rok 2021/2022 na nich bylo odučeno už téměř 40 tisíc hodin, oproti tomu ve školním roce 2020/2021 se jednalo jen o 16 700 hodin. Ministerstvo dopravy na dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích uvolnilo letos už 4,9 milionu korun. Průkaz cyklisty pro úspěšné absolventy výuky na dopravním hřišti získalo více než 42 tisíc dětí.
 
BESIP usiluje o to, aby se dětská dopravní hřiště co nejvíce využívala, jak ze strany škol, tak rodičů s dětmi. Nově proto přichází s interaktivní, přehlednou mapou všech dopravních hřišť napříč Českou republikou. Mapa nabízí kompletní informace o daném hřišti jak pro širokou veřejnost, tak pro školní výuku. Názorné ikony poskytují informace o kontaktech, otevírací době, vybavenosti daného hřiště, jako je dopravní značení, semafory, občerstvení, šatna, WC, interaktivní tabule a podobně. Každé dopravní hřiště je doplněno fotogalerií. Mapu naleznete zde.
 
V rámci spolupráce BESIP s preventivním projektem financovaným z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů vznikla také 3D vizualizace vybraných dopravních hřišť. Prostor hřiště je průběžně doplňován o takzvané edukační body zájmu, které formou otázky, kvízu nebo spotu prověří znalosti a dovednosti všech zájemců. Dopravní hřiště zpracovaná touto technologií mohou být využívána v rámci školní online výuky dopravní výchovy, ze strany zájmových kroužků a podobně.
 
Pro učitele dopravní výchovy BESIP připravil podzimní sérii akreditovaných seminářů, a to jak pro pedagogy základních škol, tak středních škol a víceletých gymnázií. Na seminářích bude představena databáze výukových materiálů včetně zcela nové metodiky a pracovních listů „Dopravní výchova pro střední školy“.
 
Výukové materiály BESIP pro všechny věkové skupiny dětí naleznete zde. 


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články