Ministerstvo, kraj a samospráva podpoří tichou železniční dopravu v regionu Dolní Berounky

Ministerstvo, kraj a samospráva podpoří tichou železniční dopravu v regionu Dolní Berounky
27.9.2017Tiskové zprávy

Snížit hluk nákladní železniční dopravy, prosadit nové a rychlejší železniční propojení Prahy a Berouna/Hořovic, rekonstruovat stávající trať z Prahy do Berouna a do budoucna sledovat její využití primárně pro příměstskou dopravu, stejně tak přesunout dálkovou dopravu z údolí řeky Berounky ve společném memorandu předpokládá Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj a Svazek obcí – Region Dolní Berounka. Ministerstvo dopravy tímto krokem vyšlo vstříc občanům, kteří dlouhodobě volají po zlepšení situace v této lokalitě.

Ministerstvo, kraj a samospráva podpoří tichou železniční dopravu v regionu Dolní Berounky
„Chceme podpořit maximální využití dotačních programů z evropských i národních fondů na modernizaci brzdných systémů nákladních železničních vozů a dosáhnout vyřazení starých vozů s litinovými špalíky. Pokud to bude nutné, finanční prostředky ještě navýšíme. Současně chceme zavést motivační systém plateb za využití tzv. tichých nákladních vozů, systémem bonus/malus,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.
 
Ministerstvo dopravy těmito kroky vychází vstříc občanům regionu Dolní Berounka, kteří si na hlučnost nákladní železniční dopravy dlouhodobě stěžují. V rámci programu pro zajištění interoperability železniční dopravy je plánováno využití prostředků EU v celkové hodnotě cca 180 milionů korun, což přibližně odpovídá modernizaci 30 tisíc vozů při spolufinancování do výše 50 % z veřejných prostředků. Modernizace s využitím těchto prostředků budou probíhat od letošního roku až do roku 2021, s cílem snížit hluk na železniční síti ČR, včetně trati z Prahy do Berouna do roku 2025.
 
Dále se úřad podpisem memoranda přihlásil k citlivé rekonstrukci nejkritičtějších míst železniční trati Praha – Beroun a co nejrychlejšímu zahájení realizace optimalizace trati Praha – Beroun, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty. Přitom samozřejmě bude brán ohled na přírodní charakter této lokality tím, že hluk může být minimalizován i bez využití vysokých protihlukových stěn.
 
Třetím cílem memoranda je přesun dálkové dopravy mimo údolí řeky Berounky. „Naší snahou je prosadit ekonomicky obhajitelnou variantu přímého železničního propojení Prahy a Berouna/Hořovic, které povede mimo údolí Berounky a jako součást celoevropské páteřní železniční sítě bude využíváno nákladní i osobní dopravou. Trať Praha Smíchov – Beroun bychom do budoucna rádi využívali zejména pro příměstskou dopravu,“ uzavřel ministr Ťok.


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků