Ministerstvo dopravy jednalo se zástupci společnosti Uber

Ministerstvo dopravy jednalo se zástupci společnosti Uber
4.9.2014Média a tiskové zprávy

V nedávné době vstoupila na český trh společnost Uber, která zprostředkovává specifickou formu taxislužby. Protože dosud existují mezi odbornou veřejností dohady, zda je jejich podnikatelská činnost v souladu českým právem, uskutečnilo se ve středu 3. září v odpoledních hodinách na půdě ministerstva dopravy jednání, na kterém byly vyjasněny předmětné otázky. Společnost Uber představila svůj projekt podnikání v taxislužbě, ministerstvo pak poskytlo detailní informace k právním podmínkám provozování taxislužby v České republice.

Ze schůzky vyplynulo, že společnost Uber podle podnikatelského plánu přímo v taxislužbě podnikat nehodlá, chce se zaměřit pouze na zprostředkování mezi zákazníkem a podnikatelem v taxislužbě, respektive jeho řidičem. Jde tedy o podnikání na úrovni poskytovatele dispečinku.

Předpisy upravující provozování taxislužby se tedy přímo nevztahují na Uber, ale na jednotlivé podnikatele a jejich řidiče pro něho pracující. V České republice společnost Uber podmiňuje využívání aplikace Uber tím, že jednotliví podnikatelé a jejich řidiči musí mít všechna potřebná povolení pro provozování taxislužby.

Ministerstvo dopravy tyto informace přijalo a upozornilo na jednu možnou problematickou záležitost. Pokud vozidla taxislužby přistavená zákazníkům přes aplikaci UberBlack nebudou označena žlutou střešní svítilnou s nápisem TAXI (popř. nebudou vybavena taxametrem), musí předem existovat mezi dopravcem a zákazníkem písemná smlouva s předepsanými náležitostmi. Jedině ta umožňuje využití této výjimky z povinného označení a vybavení vozidla taxislužby. V případě elektronického uzavření smlouvy musí tato elektronická smlouva obsahovat zaručené elektronické podpisy dopravce i zákazníka.

Dohled nad dodržováním podmínek provozování silniční dopravy ze strany dopravců přísluší dopravním úřadům, v případě taxislužby v Praze se jedná o Magistrát hlavního města Prahy. Kontrolní činnost na úseku taxislužby pak může provádět i obecní policie.

Za porušování podmínek pro provozování taxislužby hrozí dopravcům pokuta až 0,5 mil. Kč, s případným následným odejmutím koncese, a samotným řidičům pak pokuta až 50 000 Kč a zákaz činnosti až na 2 roky a odejmutí oprávnění řidiče taxislužby.

Zpět na výpis článků