Ministerstvo dopravy odmítá ochranářská opatření v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy odmítá ochranářská opatření v silniční dopravě
9.3.2017Tiskové zprávy

Minimální mzda a další ochranářská opatření v některých státech Evropské unie byla tématem konference Sdružení automobilových dopravců ČESMAD s názvem Konec volného trhu pro silniční dopravu v EU?, která se ve čtvrtek 9. března konala v Brně. Ministerstvo dopravy na konferenci reprezentoval náměstek ministra dopravy Ladislav Němec a zúčastnili se jí také zástupci Evropského parlamentu a mezinárodních dopravních asociací.

Ministerstvo dopravy odmítá ochranářská opatření v silniční dopravě
Jednou z oblastí, které trápí české dopravce, je postoj některých západoevropských států, které zavedly řadu ochranářských administrativních opatření včetně vyplácení minimálních mezd na svém území, což hrubě narušilo fungování evropského vnitřního trhu. Německo, Francie, Rakousko, Itálie a Nizozemí se brání tzv. „sociálnímu dumpingu“ a snaží se tím chránit před využíváním institutu tzv. letterboxů.

Ministerstvo dopravy trvá na tom, že bude i nadále hájit zájmy poctivých českých dopravců a dělat vše pro to, aby zůstaly zachovány myšlenky jednotného trhu EU bez bariér. „Blíží se datum, kdy má Evropská komise zveřejnit tzv. silniční balíček, je proto nezbytně nutné sladit českou národní pozici k zásadním tématům, jako je právě čerpání odpočinku v kabinách vozů, možné zneužívání kabotáže, vyjasnění vztahu pracovníků v silniční dopravě ke směrnici k vysílání pracovníků a lepší spolupráci mezi kontrolními orgány členských zemí EU,“ dodal Němec.

Česká republika vždy jasně upozorňovala na diskriminační dopady zmiňovaných opatření na dopravce zejména ze střední a východní Evropy i neúměrnou administrativní zátěž s tím u dopravců spojenou. Ministr dopravy Dan Ťok na toto téma opakovaně hovořil s eurokomisařkou Violetou Bulc a již v polovině loňského roku jí předal společný dopis jedenácti států, jehož obsahem byl právě nesouhlas se zaváděním ochranářských opatření především Francie a Německa, která mají negativní dopad na dopravce a mohou narušit fungování jednotného evropského trhu v dopravě. „Pravidla v silniční dopravě potřebujeme regulovat jednotně na evropské úrovni a ne vrážet mezi státy klín v podobě ochranářských opatření,“ řekl už dříve ministr dopravy Dan Ťok.


 
Zpět na výpis článků
Související články