Ministerstvo podá rozklad proti rozhodnutí ÚOHS rušící mýtný tendr, samotná soutěž ještě nekončí

Ministerstvo podá rozklad proti rozhodnutí ÚOHS rušící mýtný tendr, samotná soutěž ještě nekončí
9.5.2018Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy trvá na tom, že mýtný tendr neměl žádná závažná pochybení způsobená zadavatelem, kvůli kterým by bylo nutné celé zadávací řízení zrušit, vrátit se o dva roky zpátky a ohrozit výběr mýtného po roce 2019. Proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proto ministerstvo podá rozklad k předsedovi úřadu, který může přehodnotit vydané rozhodnutí.

Ministerstvo podá rozklad proti rozhodnutí ÚOHS rušící mýtný tendr, samotná soutěž ještě nekončí


ÚOHS v první instanci vyhověl námitkám společnosti Kapsch, která zpochybňuje, že na všech datových nosičích dostali uchazeči stejné dokumenty k systému elektronického mýta. Opírá se přitom o samotný požadavek firmy Kapsch, anonymizovat některé údaje v zadávací dokumentaci, což Ministerstvo dopravy učinilo.

„Překvapilo nás rozhodnutí ÚOHS, protože tendr v prvoinstančním rozhodnutí ruší ryze z formálních důvodů, které pokud by byly pravdivé, neměly by reálný vliv na samotný průběh soutěže. Svým znaleckým posudkem jsme prokazovali, že všechny vydané disky byly shodné. Podobnou logikou se dá napadnout jakýkoliv tendr, ve kterém je distribuována rozsáhlá dokumentace,“ říká ministr Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy se před rozhodnutím ÚOHS opakovaně vyjádřilo k výtkám společnosti Kapsch. Stejně tak ministerstvo několikrát upozorňovalo na nestandardní postupy při vedení samotného spisu antimonopolním úřadem, který neevidoval dostatečně, jak zacházel se samotnými datovými nosiči.

„Na základě vydané dokumentace čtyři firmy pochopily zadání a předložily nabídky, ze kterých ministerstvo vybralo vítěznou, konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Zadání bylo tedy srozumitelné a jasné. Chápu stávajícího provozovatele mýtného systému, že si na zadávací řízení stěžuje a snaží se o zakázku nepřijít. Šokovalo mě ovšem, že na základě přísného formalismu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo mýtný tendr, v prvoinstančním rozhodnutí antimonopolní úřad ruší zadávací řízení. Je neuvěřitelné, že námitkám na zadání soutěže úřad vyhověl rok poté, co soutěž běží a v okamžiku, kdy je znám vítěz,“ dodává ministr dopravy.

Ministerstvo dopravy proto v zákonně lhůtě podá rozklad k předsedovi ÚOHS. Ten ještě může přehodnotit vydané rozhodnutí úřadu a zrušit jej. Mýtný tendr tak prvoinstančním rozhodnutím antimonopolního úřadu ještě nekončí.

Ministerstvo dopravy zároveň podalo žalobu na rozhodnutí předsedy ÚOHS, kterým odmítl vrátit zpět ministerstvu 86 datových nosičů s dokumentací elektronického mýtného systému. Ministerstvo zvažuje i trestní oznámení kvůli nejasnostem s nakládáním s paměťovými nosiči.

Začátkem dubna ministr dopravy Dan Ťok již předložil vládě rozbor alternativ náhradního řešení pro veřejnou zakázku systému elektronického mýta, který zpracoval projektový manažer a který obsahuje popis variant dalšího postupu ministerstva v případě, že bude předmětné zadávací řízení definitivně zrušeno.

Z materiálu vyplývá, že jakákoliv z dalších uvažovaných možností není proveditelná do konce stávající smlouvy s konsorciem Kapsch, tj. vzniklo by zde reálné riziko nevýběru mýta počínaje lednem 2020. „Zvážíme ještě další možnosti řešení, které by umožnily zajistit výběr mýtného v případě, že ke zrušení tendru nakonec opravdu dojde,“ dodává ministr.


Níže naleznete zvukový záznam vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka.

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články