Ministerstvo dopravy podalo rozklad k předsedovi ÚOHS, rozporuje údajné pochybnosti v mýtném tendru

Ministerstvo dopravy podalo rozklad k předsedovi ÚOHS, rozporuje údajné pochybnosti v mýtném tendru
23.5.2018Tiskové zprávy

Použití flash disků pro rozsáhlou dokumentaci stávajícího mýtného systému je zákonné, antimonopolní úřad neřešil podstatu změn anonymizované verze datových nosičů, zároveň ministerstvo uchazečům dostatečně vysvětlilo předpokládaný rozsah zpoplatnění dálnic a silnic I. tříd k podání nabídky. To jsou základní argumenty sedmdesátistránkového rozkladu, který ministerstvo podalo předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přehodnocení prvoinstančního rozhodnutí, kterým byl nepravomocně zrušen mýtný tendr.

Ministerstvo dopravy podalo rozklad k předsedovi ÚOHS, rozporuje údajné pochybnosti v mýtném tendru
„Zákon použití flash disků pro rozsáhlou dokumentaci čítající 95 tisíc dokumentů nezakazuje. V obdobné soutěži v Německu je přepisovatelné médium použito a nikdo to nerozporuje. Antimonopolní úřad tvrdí, že jsou na datových nosičích s anonymizovanými dokumenty rozdíly oproti flash diskům s nezačerněnými údaji. Porovnávat ovšem neměl pouze tyto dva datové nosiče, které se logicky budou lišit, ale zvlášť skupinu flash disků anonymizovaných a zvlášť druhou skupinu neanonymizovaných. Nutno dodat, že začernit údaje v dokumentaci po nás chtěl právě Kapsch, který následně rozdílnost disků sám napadl,“ říká k podanému rozkladu ministr dopravy Dan Ťok.

ÚOHS se vůbec nezabýval podstatu a charakterem změn v důsledku anonymizace, podle ministerstva by totiž úřad zjistil, že nešlo o věcné změny, ale o nepodstatnosti typu vypuštění záhlaví dokumentu, které nemohly mít vliv na předložené nabídky. Úřad pouze stručně uvedl, že již sama skutečnost, že disky nejsou identické, byla způsobilá ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, což považuje ministerstvo za zcela nesprávný právní závěr.

„Antimonopolní úřad nám vůbec neumožnil se vyjádřit k porovnání datových nosičů, protože svoje výsledky vůbec neuvedl v podkladech pro rozhodnutí. Nemohli jsme ani položit dotazy najatému znalci. Procesní pochybení také vidíme v tom, že sám úřad dohledu po dobu tří měsíců neevidoval, kde se disky nacházejí a kdo má k nim přístup. Zároveň nám nechce datové nosiče vrátit, což jsme již napadli u soudu,“ dodává Ťok.

ÚOHS zároveň podle ministerstva mylně tvrdí ve svém rozhodnutí, že zadavatel nestanovil rozsah zpoplatnění od roku 2020 a zároveň chybně usuzuje, že pouze „předpokládá“ rozšíření mýtného o 900 kilometrů na silnicích I. třídy.

„Rozšíření zpoplatnění na silnicích I. třídy je v zadávací dokumentaci pevně dané, naopak objektivně stejně jako v předchozím mýtném tendru v roce 2006 nelze na kilometr přesně určit počet všech nově zprovozněných dálnic, na kterém bude vybíráno mýtné. U nich jde tedy o předpokládaný odhad zpoplatněných úseků. To jsme již ale řešili s uchazeči při jejich dotazování se k zadávací dokumentaci. Tento fakt antimonopolní úřad při svém rozhodování ale nezohlednil,“ říká ministr dopravy.

Ministerstvo zároveň obsáhle namítá podjatost předsedy orgánu dohledu, a to pro jeho zavádějící a pravdě neodpovídající mediální sdělení, kdy komentoval nepravomocné prvostupňové rozhodnutí Úřadu ve věci; ministerstvo tak činí pro účely případného přezkumu správními soudy.

Ministerstvo dopravy již připravuje pro vládu rozbor dalších alternativ řešení, které zabezpečí pokračování výběru mýtného po roce 2019 v případě pravomocného zrušení tendru. Cílem je dál zajistit výběr mýtného, který ročně přináší 10 miliard korun, a to za nižší náklady, než byly doposud. 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články