Ministerstvo dopravy podporuje výzkum v železničním sektoru

Ministerstvo dopravy podporuje výzkum v železničním sektoru
11.2.2020Média a tiskové zprávy

10. února 2020 proběhl workshop k podpoře aktivit Společného podniku Shift2Rail nazvaný „Why and how to invest in Research & Innovation”. Zástupci Společného podniku Shift2Rail a českého železničního sektoru si vyměnili informace z oblasti výzkumu a inovací. Reprezentanti českého železničního sektoru byli seznámeni se záměry současného vedení Shift2Rail v přípravě programu nového partnerství „Transforming Europe’s Rail System“ pro připravovaný rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizon Europe a diskuse o nutnosti, vhodnosti a formě zapojení českého železničního sektoru do tohoto nového evropského partnerství po roce 2021. Setkání se Shift2Rail budou pokračovat i nadále a obě strany se budou snažit o rozvoj a výzkum železničního sektoru sítě i v dalším finančním období 2021-2027.

Ministerstvo dopravy podporuje výzkum v železničním sektoru

Ministr Havlíček zdůraznil význam investic do výzkumu a vývoje a zmínil úzkou vazbu rozvoje inovací v železničním sektoru s Inovační strategií ČR 2019-2030. Carlo Borghini, výkonný ředitel Společného podniku Shift2Rail, pak poukázal na návaznost politik Evropské komise v oblasti tzv. Green dealu na další rozvoj železničního sektoru, který je třeba podpořit i v dalším programovém období 2021-2027.


Ministerstvo dopravy podporuje spolupráci se Shift2Rail a jeho aktivit a také do příprav Shift2Rail 2 pro období 2021-2027. V této souvislosti bylo v lednu 2019 podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem dopravy ČR a Společným podnikem Shift2Rail s cílem efektivněji spolupracovat na stanovování priorit, výměně informací a umožnění lepšího zapojení českých subjektů do výzev vyhlašovaných Společným podnikem Shift2Rail.

 

Zpět na výpis článků