Ministerstvo dopravy poskytne na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic až 130 milionů korun

Ministerstvo dopravy poskytne na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic až 130 milionů korun
28.8.2018Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Z evropských prostředků je pro tento účel vyčleněno až 130 miliónů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Ministerstvo dopravy poskytne na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic až 130 milionů korun
Ministerstvo dopravy 28. 8. 2018 vyhlásilo již druhou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic. Maximální alokace na tuto výzvu je 130 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 31. ledna 2019.
 
O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří na území členských států EU v současnosti provozují alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží komplexní projekt na vybudování 125 rychlodobíjecích stanic umístěných rovnoměrně po celém území České republiky. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Na základě hodnotících kritérií, kterými jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu, bude z předložených žádostí vybrán jeden projekt, který nejlépe tato kritéria naplní.
 
Další dvě výzvy zaměřené na vybudování tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic hodlá Ministerstvo dopravy vyhlásit v průběhu roku 2019. Celkem by tak mělo vzniknout 500 rychlodobíjecích stanic, čímž bude splněn cíl stanovený Národním akčním plánem čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015.

Tato nově vyhlašovaná výzva přímo navazuje na první výzvu vyhlášenou v listopadu 2017. Vítězným projektem této první výzvy se stala žádost „Páteřní síť PRE“ Pražské energetiky, a.s., která v případě úspěšné realizace projektu obdrží dotaci až 78 miliónů Kč (s mírou podpory 45 % ze způsobilých nákladů). Předmětem schváleného projektu je vybudování 125 rychlodobíjecích stanic. Seznam konkrétních lokalit, ve kterých budou jednotlivé dobíjecí stanice umístěny, je k dispozici v tomto souboru:  Páteřní síť PRE –tabulka lokalit.
 
Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 65, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD zde: http://web.opd.cz/vyzva-65 

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články