Ministerstvo dopravy poskytne na podporu výstavby plnicích stanic na vodík 150 milionů korun z OPD

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu výstavby plnicích stanic na vodík 150 milionů korun z OPD
30.5.2018Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy podpoří v rámci již běžícího programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva také výstavbu plnicích stanic na vodík. Za tímto účelem je v rámci Operačního programu Doprava (OPD) vyčleněno z evropských prostředků 150 miliónů korun.

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu výstavby plnicích stanic na vodík 150 milionů korun z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje příslušnou výzvu 30. května. Konečný termín pro předložení žádostí bude 17. října 2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.
"Z této první výzvy na vodíkové plnící stanice bychom chtěli z vyčleněných finančních prostředků podpořit výstavbu alespoň čtyř až pěti stanic. Tím bychom rádi položili základy pro rozvoj vodíkové mobility v České republice", říká k tomu ministr dopravy Dan Ťok.
Na základě zadání Ministerstva dopravy byla v roce 2017 vypracována studie „Využití vodíku v dopravě“. K hlavním závěrům této studie také patří, že k rozvoji vodíkové mobility je zapotřebí minimálně 12 vodíkových stanic do roku 2025 a dále že při tomto stavu lze očekávat provozování cca 70 vodíkových autobusů a 12,5 tisíc osobních vozidel na vodík. I z těchto důvodů byla již v roce 2017 navýšena alokace pro podporu vodíkových stanic z původně uvažovaných 100 mil. Kč na 200 mil. Kč. Druhou výzvu na podporu vodíkových stanic (alokace 50 mil. Kč) plánuje Ministerstvo dopravy vyhlásit v 1. čtvrtletí 2019.
Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou již v listopadu 2015, hovoří o podpoře rozvoje infrastruktury dobíjecích stanic, CNG, LNG a vodíkových plnících stanic. Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.
 
Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD: http://web.opd.cz/vyzva-39 
Tato výzva pro podporu rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic navazuje na výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG, LNG plnicích stanic.
Více zde: http://www.opd.cz/ 
Zpět na výpis článků
Související články