Jak na cyklopruhy? Příručka pomáhá zorientovat se v normách

Jak na cyklopruhy? Příručka pomáhá zorientovat se v normách
20.9.2017Tiskové zprávy

Stručné popularizační představení obsáhlého technického dokumentu TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty je vedeno snahou Ministerstva dopravy o širší osvětu a rozvoj zlepšování podmínek pro jízdu na kole, především na místní úrovni jednotlivých měst a obcí.

Jak na cyklopruhy? Příručka pomáhá zorientovat se v normách
Brožura je určena především všem spolutvůrcům veřejných komunikací a prostranství. Může sloužit nejen projektantům a širší odborné veřejnosti, ale též politikům, stavebním úřadům či odborům dopravy při rozhodování o nových stavbách či rekonstrukcích na místní úrovni. Širšímu okruhu občanů se zájmem o cyklodopravu může napomáhat v orientaci v dané problematice. Materiál je zdarma volně k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva dopravy a také šířen v tištěné podobě.

Nové Technické podmínky – Navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179) jsou klíčovým technickým dokumentem pro zlepšování podmínek pro cyklodopravu a vešly v platnost v červnu tohoto roku. Dokument je určen pro odbornou veřejnost a reaguje na změny národní legislativy a rozvoj integrace cyklodopravy v ČR i v zahraničí. Obsahuje komplexní shrnutí pravidel a principů pro navrhování pozemních komunikací tak, aby byly bezpečné a komfortní pro užívání jízdních kol. Důraz je kladen na odlišné uživatelské požadavky a plošnou integraci cyklodopravy. Zevrubně jsou popsána konkrétní opatření, zejména ekonomické a efektivní integrační dopravně-organizační úpravy.

Ministerstvo dopravy se snaží podporovat udržitelnou mobilitu. Úkol pro ministerstvo je především zajištění legislativní, finanční a metodické podpory, která místním samosprávám pomůže při utváření lepších podmínek pro bezmotorovou dopravu. Vytvoření nových Technických podmínek TP179 i jejich stručného představení jsou právě součástí této metodické podpory.


Kompletní verze technických podmínek a stručná brožura, která materiál představuje, je ke stažení níže.

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků