Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu na podporu výstavby doplňkové sítě dobíjecích stanic

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu na podporu výstavby doplňkové sítě dobíjecích stanic
28.2.2020Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) další výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků až 60 milionů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu na podporu výstavby doplňkové sítě dobíjecích stanic
Dne 28. 2. 2020 vyhlašuje Ministerstvo dopravy čtvrtou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic. Žádosti je možné předkládat do 30. června 2020.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří prokazatelně provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování běžných dobíjecích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími kritérii jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu.

Na základě schválených projektů v rámci ukončených tří výzev podpoříme instalace 777 dobíjecích stanic. Cílem výzev OPD zaměřených na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic je dosažení min. 800 dobíjecích stanic do konce roku 2023. Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun. 

Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 82, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.

Tato výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a CNG, LNG plnicích stanic. Více informací najdete na webu.

 
Zpět na výpis článků