Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu pořízení přepravních jednotek z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu pořízení přepravních jednotek z OPD
27.9.2019Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu pořízení přepravních jednotek z OPD
Celková disponibilní alokace v rámci této druhé výzvy u tohoto programu bude 90 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 30 % ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé přepravních jednotek. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 11. 10. 2019 a od 25. 10. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 10. 1. 2020.
Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku - nových přepravních jednotek schválených pro KD, a to:
 
a) intermodálních návěsů;
b) výměnných nástaveb;
c) vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);
d) speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu www.OPD.cz v sekci výzev.

Přímý odkaz na dokumentaci výzvy: https://www.opd.cz/stranka/vyzva-74
 
 
Zpět na výpis článků