Ministr Antonín Prachař zahájil modernizaci jižního úseku silnice I/44 na Červenohorské sedlo

Ministr Antonín Prachař zahájil modernizaci jižního úseku silnice I/44 na Červenohorské sedlo
6.10.2014Média a tiskové zprávy

První etapu modernizace osmikilometrové jižní části silnice I/44 z Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo zahájil v pondělí 6. října ministr dopravy Antonín Prachař. Stavaři navázali na stavbu dokončenou na severní straně Červenohorského sedla. Pokračovat v modernizaci této klíčové komunikace Jesenicka budou ve třech etapách až do listopadu 2016.

Rekonstrukce silnice I/44 nyní probíhá v km 36,8 – 44,8 úseku Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo, které leží na hranici okresů Šumperk a Jeseník. „Komunikace I/44 je pro Jesenicko a Šumpersko klíčová. Propojuje nejdůležitější sídelní útvary Šumperska a Jesenicka, zajišťuje regionální dopravní vazby v ose sever–jih a důležitá je i pro rozvoj turistického ruchu v regionu. Také z toho důvodu budou práce na ní v zimním období pozastaveny. Od 15. listopadu do 15. dubna bude Červenohorské sedlo pro řidiče dostupné,“ řekl ministr dopravy Antonín Prachař. První etapa modernizace silnice I/44 a současně uzavírka silnice na Červenohorské sedlo tak bude ukončena 14. listopadu 2014, dále od 16. dubna 2015 bude probíhat etapa druhá a od 16. dubna 2016 do 14. listopadu 2016 závěrečná etapa třetí.

„Projekt bude podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava a ŘSD při jeho přípravě muselo zohlednit celou řadu omezení,“ řekl ministr Antonín Prachař.  Při přípravě stavby muselo ŘSD brát v úvahu, vzhledem k umístění této komunikace téměř v centru CHKO Jeseníky, ekologické aspekty. Tyto důležité podmínky také do značné míry ovlivnily technologii a návrh postupu výstavby a v neposlední řadě i celkovou finanční náročnost rekonstrukce, jejíž cena (bez DPH) byla stanovena na cca 249 milionů korun.

Silnice I/44 je důležitou a nedílnou součástí komunikační sítě České republiky s přímou vazbou na nadřazenou síť rychlostních silnic a dálnic i do zahraničí (Polsko – hraniční přechod v Mikulovicích). Její modernizace byla vyvolána především nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, které neodpovídá ani nejnižší technické kategorii silniční komunikace. Po dobu uzavírky byly stanoveny objízdné trasy.

Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih navazuje na dokončenou modernizaci devítikilometrového úseku silnice I/44 na severní straně Červenohorského sedla, která byla uvedena do provozu v říjnu 2008. Má délku 7962 metrů, je na ní 29 stavebních objektů, z toho jeden mostní objekt a čtyři křižovatky. Součástí stavby je i vybudování 13 zárubních zdí o délce 1875 metrů, 60 propustků, přeložky a úpravy inženýrských sítí, vodohospodářských a elektro objektů a zrušený plynovod.

Zpět na výpis článků