Ministr Dan Ťok: Mediální "vzkazy" vyřešit mýto nepomůžou

Ministr Dan Ťok: Mediální "vzkazy" vyřešit mýto nepomůžou
15.10.2015Média a tiskové zprávy

O přímém výběru firmy Deloitte jako technicko-organizačního poradce pro tendr na provoz stávajícího mýta po roce 2016 jsem už před týdnem detailně informoval členy řídícího výboru pro mýto a zástupce politických stran. Všichni přítomní takový postup podpořili, včetně zástupců ČSSD. Mrzí mě, že po týdnu se dozvídáme, že zvolenému řešení za využití přímého zadání nerozumí a chtějí ho znovu vysvětlit. O tomto kroku jsem zároveň informoval veřejnost prostřednictvím médií.

V pondělí pan premiér dostal moji odpověď na jeho páteční dopis, ve kterém se dotazuje na výběr poradenské společnosti. Panu premiérovi jsem zároveň nabídl, že mu vše ještě osobně vysvětlím. Do dnešního dne zřejmě z důvodů pracovní vytíženosti moji nabídku nevyužil, ačkoli mně potvrdil, že se termín pokusí najít.

 

Citace z dopisu předsedovi vlády z pondělí 12.10.2015:

 

„Ministerstvo dopravy se rozhodlo přizvat ke spolupráci technicko-organizačního poradce společnost Delloite, která disponuje detailní znalostí Systému elektronického mýta provozovaného v České republice, a to jak ze svého působení v minulosti pro stát v pozici projektového manažera, tak ze svého relativně nedávného působení pro Ředitelství silnic a dálnic v pozici mandatáře. V porovnání s ostatními subjekty působícími na trhu disponuje zcela zásadní výhodou spočívající v jeho znalostech.

 

Smlouva byla uzavřena 6. října, tentýž den byl o této skutečnosti zevrubně informován Řídící výbor pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016.

Stran Vaší otázky k naplnění relevantního ustanovení Zákona o veřejných zakázkách mohu sdělit, že bylo zvoleno zadání prostřednictvím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách.

 

Jsem přesvědčen, že se jednalo o zákonné využití uvedeného druhu zadávacího řízení. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností však budu vládu informovat o realizovaném zadávacím řízení společně s Harmonogramem plnění jednotlivých kroků, u něhož nyní probíhá mezirezortní připomínkové řízení a který mám předložit vládě do 15. října.“

 

Dan Ťok, ministr dopravy

Zpět na výpis článků