Ministr Dan Ťok resortním organizacím zakázal uzavírání rozhodčích doložek u nových smluv

Ministr Dan Ťok resortním organizacím zakázal uzavírání rozhodčích doložek u nových smluv
19.10.2015Tiskové zprávy

Ministr dopravy Dan Ťok nařídil všem organizacím v resortu dopravy, aby u nově uzavíraných smluv nebyly sjednávány rozhodčí doložky a namísto nich byla vždy pro případné spory ze smluvního závazku stanovena výlučná působnost českých soudů. V odůvodněných případech lze před uzavřením smluvního závazku požádat Ministerstvo dopravy o výjimku.

"Chci abychom v případě sporů mezi smluvními stranami postupovali s péčí řádného hospodáře. Je obecně známé, že výsledek rozhodčího soudu je mnohdy nepředvídatelný a v případě jeho rozhodnutí není reálná možnost odvolání. Chceme předcházet nečekaným výsledkům. Myslím si, že stát by měl využívat standardní soudní řízení i za cenu delší doby projednávání," vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Nařízení se týká všech podřízených organizací v resortu Ministerstva dopravy, tzn. Ředitelství silnic a dálnic, Řízení letového provozu, Drážní inspekce, Drážního úřadu, Ředitelství vodních cest, Centra dopravního výzkumu, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státní plavební správy, Centra služeb pro silniční dopravu, Ústavu pro odborné zjišťování příčin dopravních nehod a Centra dopravních informačních systémů.

Zpět na výpis článků