Ministr Havlíček: Musíme zrychlit přípravu dokončení celé D11, jinak vzniknou dopravní komplikace

Ministr Havlíček: Musíme zrychlit přípravu dokončení celé D11, jinak vzniknou dopravní komplikace
6.2.2020Tiskové zprávy

Zatímco mezi Hradcem Králové a Jaroměří je ve výstavbě 22,4 kilometrů dálnice D11 směrem k Polsku, zbývajících 40,8 kilometrů mezi Jaroměří-Trutnovem a státní hranicí se má dle současných plánů dokončit nejdřív v letech 2026-2027. Přípravu zbývajících úseků je podle ministra dopravy potřeba zrychlit, protože polská strana bude na hranicích mezi lety 2023 – 2024 a mohou nastávat dopravní komplikace.

Ministr Havlíček: Musíme zrychlit přípravu dokončení celé D11, jinak vzniknou dopravní komplikace
„Potřebujeme zkrátit přípravu, zrychlit výkupy pozemků a postavit alespoň úsek Trutnov – státní hranice o několik let dříve. Pokud budou do tří let Poláci na česko-polské hranici, vzniknou dopravní komplikace. Proto musíme co nejdříve schválit v tomto roce tzv. zákon o liniových stavbách a vyřešit možnosti zkrácení celé stavby a přiblížit termíny otevření české i polské dálnice,“ řekl ministr Karel Havlíček po jednání se svým polským protějškem Andrzejem Adamczykem.

Ministr Havlíček ustaví interní pracovní tým na Ministerstvu dopravy. V Poslanecké sněmovně pak vznikne tým napříč politickým spektrem pod vedením poslance Martina Kolovratníka, který se bude inspirovat v Polsku, jak lze legislativně urychlit výstavbu.

Dalším tématem společného jednání bylo obnovení dálkového spojení v relaci Praha – Wrocław na stávající konvenční trati. Předběžně lze předpokládat vedení čtyř párů vlaků v relaci Praha – Ústí nad Orlicí – Lichkov – Wrocław s dalším pokračováním ve směru Gdynia s jízdní dobou cca 4 hodiny. Provozování těchto vlaků je v plánu od prosince 2022.

Okrajově se také oba ministři informovali o aktuálním stavu přípravy vysokorychlostních tratí. ČR zpracovává studie proveditelnosti pro české úseky vysokorychlostních spojení s provozní vazbou na sousední země. Klíčovým se stává koordinace přípravných kroků, harmonogramů a plánování v jednotlivých zemích V4 pro VRT železniční spojení Budapest – Bratislava – Brno – Přerov – Ostrava – Katowice – Warszawa.

V České republice byla již schválena modernizace tratě Brno – Přerov na max. rychlost 200 km/h (2022-2028), zpracovává se studie proveditelnosti na vysokorychlostní spojení Praha – Brno – Břeclav, stejně tak již běží  studie proveditelnosti na vysokorychlostní spojení (Brno) – Přerov –Ostrava.

Na české straně byla také v roce 2018 zpracována územně-technická studie nového vysokorychlostního spojení Praha – Wrocław, jejímž cílem bylo definovat územní průchodnost takové trati v rámci ČR (variantně přes Liberec a Hradec Králové) a stanovit její investiční náklady. Po dohodě s polskou stranou se v roce 2020 počítá se zadáním a koordinací studie proveditelnosti.

V rámci navazujících bilaterálních jednání budou koordinovány i parametry nové vysokorychlostní tratě mezi Bohumínem a polskými Katowicemi s cílem stabilizovat místo překročení hranice a definovat parametry tratě. Tento postup pomůže eliminovat rozsáhlé územní rezervy pro novou trať do budoucna právě v blízkosti Bohumína.

 
 
Zpět na výpis článků