Ministr Kupka jednal o lepším dopravním propojení Evropské unie a států západního Balkánu

Ministr Kupka jednal o lepším dopravním propojení Evropské unie a států západního Balkánu
15.11.2022Tiskové zprávy

V Bruselu proběhlo 6. zasedání Rady ministrů Dopravního společenství EU a západního Balkánu. Jednání se na dálku z Prahy účastnil i ministr dopravy Martin Kupka. Zástupci Evropské komise, členských států a šestice států západního Balkánu jednali o prodloužení celoevropské dopravní sítě TEN-T směrem na Balkán a sjednocení dopravních a technických standardů mezi jednotlivými státy. V rámci zasedání byla také podepsáno společné prohlášení s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzií o přidružení těchto států k Dopravnímu společenství.

Ministr Kupka jednal o lepším dopravním propojení  Evropské unie a států západního Balkánu
„Spolupráce mezi EU a sousedními zeměmi je jednou z priorit našeho předsednictví. V oblasti dopravy proto prosazujeme revizi nařízení TEN-T, které zlepší dopravní propojení mezi unií a státy v jejím okolí. Jeden z nových dopravních koridorů by měl vést i do zemí západního Balkánu, což povede ke zlepšení dopravní propojenosti do zemí regionu a bude představovat i významný impuls pro hospodářský rozvoj,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. 

Na jednání došlo také ke schválení a podpisu společném prohlášení o posílení spolupráce mezi Dopravním společenstvím a Moldavskou republikou, Ukrajinou a Gruzií, jejichž zástupci se také zúčastnili dnešního zasedání. Prohlášení si klade za cíl zlepšit spolupráci v oblasti dopravy s cílem posílit propojení a užší integraci dopravního trhu EU a kandidátských zemí. 

„Válka na Ukrajině nám ukázala, jak důležité je mít kvalitní dopravní spojení mezi zeměmi EU a jejich sousedy. Proto v revizi TEN-T chceme zahrnout Ukrajinu a Moldavsko do evropských dopravních koridorů,“ uvedl ministr Kupka. „Jedním z hlavních úkolů, které budeme muset vyřešit ve vztahu k těmto dvou státům, je otázka rozchodu kolejnic, respektive plán na přerozchodování alespoň několika klíčových tratí na standardní evropský rozchod 1435 mm,“ dodal.

Dopravní společenství je mezinárodní organizace v oblasti mobility a dopravy, kterou tvoří 33 účastníků – celá EU a šest regionálních partnerů ze západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko). Dopravní společenství pracuje na integraci dopravních trhů západního Balkánu do dopravního trhu EU tím, že pomáhá šesti západobalkánským partnerům přijmout a provádět právní předpisy EU v oblasti dopravy a podporuje projekty, které propojují regionální partnery mezi sebou a s EU.
Zpět na výpis článků