Ministr Prachař: S kamiony nejsou žerty

Ministr Prachař: S kamiony nejsou žerty
18.9.2014Média a tiskové zprávy

Vyjádření ministra dopravy k problematice omezení vjezdu kamionů do obcí

V některých médiích se v posledních dnech znovu objevily stížnosti starostů ohledně průjezdu kamionů obcemi a požadavky na zavedení mýtného pro silnice nižších tříd. Koordinátorka ekologického sdružení Dopravní federace dokonce vyjádřila obavu, zda jsem v jednom z poskytnutých rozhovorů nežertoval, když jsem uvedl, že jsem starostům obcí doporučil, aby na silnici umístili zákazovou značku.

Dovolím si v této souvislosti ujistit občanskou veřejnost, že s kamiony opravdu nejsou žádné žerty a vůbec by mne nenapadlo na toto téma žertovat. Velmi dobře totiž vnímám potíže, které obcím a jejich obyvatelům způsobuje přeprava kamiony s hmotností nad 12 tun. Musím ovšem při této příležitosti znovu zdůraznit, že okamžité zavedení výběru mýta rovněž na silnicích nižších tříd není možné, protože s ohledem na v České republice zatím používaný mikrovlnný systém s mýtnými branami by to bylo technicky a finančně nesmírně náročné a vysoce ztrátové. Nově nastavený mýtný systém budeme mít teprve od roku 2017 a nevylučuji, že jeho technické parametry pak budou umožňovat i rozšíření počtu zpoplatněných silnic a dokonce možnost variabilně přizpůsobovat výběr mýta konkrétní situaci v daném území.

Pokud však potřebují obce řešit svou neúnosnou situaci okamžitě, pak opravdu neexistuje jiná možnost, než absolvovat nezbytný schvalovací proces a v odůvodněných případech docílit zákazu průjezdu vozidel např. s hmotností nad 12 tun. V nedávné době se to povedlo například Kozlovicím u Přerova nebo Rajhradu podél D2 u Brna.

Přestože o vydání zákazu mohou obce žádat už nyní, chceme ještě více posílit jejich vliv na omezení vjezdu nákladních aut. Legislativní rada vlády proto právě nyní posuzuje návrh novely zákona o pozemních komunikacích, do které je výslovně zapracováno ustanovení o tom, že obce budou moci zakázat nebo omezit vjezd nákladních vozidel nad 12 tun (s výjimkou dopravní obsluhy), pokud existuje vhodná objízdná trasa, včetně zpoplatněných úseků. Zároveň bude ovšem nezbytné souhlasné stanovisko Policie ČR, která by měla posuzovat, zda má konkrétní dopravní omezení skutečně opodstatnění a vhodnou objízdnou alternativu.

Na závěr bych rád vyjádřil svoje přesvědčení, že v budoucnosti se také nám v České republice podaří dobudovat silniční síť do takové míry, že pro užívání silnic budou platit taková pravidla, jaká jsou běžná ve vyspělé Evropě.

Antonín Prachař

ministr dopravy

Zpět na výpis článků