Ministr Prachař navštívil Sasko, jednal s ministrem Morlokem a společně podepsali memorandum o vybud

Ministr Prachař navštívil Sasko, jednal s ministrem Morlokem a společně podepsali memorandum o vybud
26.6.2014Média a tiskové zprávy

Ministr dopravy Antonín Prachař se dnes, ve čtvrtek 26. června, setkal se saským ministrem hospodářství, práce a dopravy Svenem Morlokem. V Drážďanech společně řešili otázku aktuálního stavu a rozvoje dopravní infrastruktury mezi Českou republikou a Saskem. Společně také projednali a podepsali memorandum o vybudování vysokorychlostního spojení na trase Praha – Lovosice - Drážďany.

Železniční spojení Prahy a Drážďan je tradiční spojnicí Česka a Německa. Trať je klíčová jak pro osobní, tak nákladní dopravu, zejména s ohledem na spojení se severoněmeckými přístavy. V současnosti je však na hranici možné kapacity, proto je nasnadě zabývat se realizací nové přeshraniční trati. „Česká republika již zahájila přípravy vysokorychlostní trati v úseku Praha – Lovosice, kde předpokládáme zahájení realizace v rozmezí let 2023 až 2025. Ve věci přípravy nového přeshraničního úseku Ústí nad Labem – Drážďany úzce spolupracujeme se Saskem. Společně jsme požádali o evropské spolufinancování studie, která má prověřit a zpřesnit tento projekt,“ řekl ministr dopravy Prachař. Společný záměr realizovat tuto vysokorychlostní trať potvrdili oba ministři podpisem memoranda.

„Shodli jsme se s panem státním ministrem Morlokem na tom, že je potřeba pokračovat ve výstavbě moderní dopravní infrastruktury mezi oběma zeměmi, která nám umožní podpořit hospodářský růst, ale také přinese intenzivnější hospodářské, kulturní a turistické kontakty obou zemí,“ řekl Antonín Prachař. Tématem setkání proto bylo také silniční propojení Česka a Saska. Ministr Prachař svého saského protějška informoval o situaci na dálnici D8: „Česká republika intenzivně pracuje na odstranění škod způsobených sesuvem a na stabilizaci terénu kolem dotčeného úseku. Pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom stavbu zprovoznit koncem roku 2017.“ Dostavba D8 v úseku Lovosice – Řehlovice je klíčová pro mezinárodní dopravní spojení Prahy se Saskem a Berlínem.

Pozitivní zprávou pro silniční spojení Česka a Německa je rovněž dokončení přeložky silnice I/35 v úseku Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. Po této komunikaci je totiž vedena veškerá doprava do Hrádku nad Nisou a dále silniční osobní doprava na hraniční přechod s Polskem a Německem k městu Žitava. "Stavba, která bude uvedena do provozu 2. července, výrazně zvýší bezpečnost provozu a také uleví obyvatelům přilehlých obcí, kteří jsou obtěžováni nadměrným hlukem a emisemi," konstatoval Antonín Prachař.

Ministr rovněž poděkoval německé straně za obnovu železničního spojení na trase Dolní Poustevna – Seibnitz. Z Děčína do Dolní Poustevny je to nyní vlakem 88 kilometrů a během cesty trvající dvě a čtvrt hodiny je nutné až čtyřikrát přestoupit. Po propojení bude cesta dlouhá 44 kilometrů a trvat bude jen 40 minut. Vlaky začnou na tomto úseku jezdit 5. července. „Pro Česko je výborná zpráva, že se podařilo toto železniční spojení dokončit. Nejen, že se zásadně zkrátí jízdní doba mezi oběma městy a usnadní se tak příhraniční mobilita obyvatel, dojde rovněž k zatraktivnění železniční dopravy v tomto regionu,“ řekl Antonín Prachař.

V rámci jednání došlo rovněž na otázku labské vodní cesty. Ministr Prachař ujistil, že ministerstvo dopravy chce pokračovat v intenzivní diskusi se saskou stranou o českých plánech prací na Labi stejně tak jako záměrech využívání této klíčové vodní cesty.

Zpět na výpis článků