Ministr Prachař podpořil obchvat Znojma, ministerstvo odmítlo spekulace

Ministr Prachař podpořil obchvat Znojma, ministerstvo odmítlo spekulace
3.10.2014Média a tiskové zprávy

Ministr dopravy Antonín Prachař podpořil urychlené zahájení dostavby obchvatu Znojma. Jednoznačně přitom odmítl spekulace o tom, že strategický plán na budoucí odvedení tranzitní dopravy mimo znojemskou aglomeraci ohrožuje dokončení dlouhodobě připravovaného obchvatu centrální části Znojma. Ministr dopravy chce tuto stavbu spustit už v příštím roce, bezodkladně po získání stavebního povolení a výběru zhotovitele. Pokračování v rozestavěné části obchvatu osvobodí obyvatele Znojma už v blízkém horizontu od těžké dopravní zátěže. V plánu je podle ministra Prachaře ale i dlouhodobé, strategické řešení. Odklon dopravy od obcí a napojení do Rakouska má zajistit  strategický koridor S8 umístěný mimo znojemskou aglomeraci, tak aby nezatěžoval její obyvatele, ani rozvojové části města.

 

Ministr dopravy v minulých dnech přímo ve Znojmě v debatě s občanskou veřejností i zástupci obcí ve znojemské aglomeraci zahájil přípravu řešení, které přinese co nejrychlejší odvedení tranzitní dopravy z centra města a zároveň vytvoří dlouhodobě funkční obchvat. „Je třeba jasně rozlišovat kroky plánované v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Pouze neobjektivní manipulace s fakty, typická pro předvolební období, může vést k tvrzením, že ministerstvo dopravy škrtlo dosavadní přípravu obchvatu Znojma,“ uvedl Prachař ke spekulacím o zastavení plánované stavby obchvatu.

V krátkodobém horizontu je cílem dokončit přípravu obchvatu Znojma v dlouhodobě sledované trase. Na úsek od křižovatky Kasárna (od Prahy) po současný začátek dříve zrealizované stavby (tzv. Znojmo, obchvat II. stavba) jsou dokončovány podklady pro získání stavebního povolení a připravuje se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Ředitelství silnic a dálnic zahájí výběrové řízení na zhotovitele této stavby ihned po získání stavebního povolení.

Lze předpokládat, že v blízkém horizontu bude získáno i chybějící územní rozhodnutí na úsek, který by propojil konec již zrealizované stavby s ul. Suchohrdelskou. Tím se naváže na přerušenou přípravu, která se musela zastavit v souvislosti se zrušením předchozího územního rozhodnutí soudem. Na úsek po ul. Suchohrdelskou se už podařilo vykoupit přes 80% pozemků. Lze tak předpokládat, že těchto chybějících 800 metrů se podaří dokončit v podobném termínu jako stavbu Znojmo, obchvat II. Tím by zhruba do tří až čtyř let vznikl ucelený úsek silnice I/38 od křižovatky Kasárna po ul. Suchohrdelskou, který by výrazně ulevil obyvatelům Znojma od tranzitní dopravy.

Pokračovat se bude i v přípravě navazujících úseků, v souladu s územním plánem a dosud sledovanou koncepcí. Je však nutné vnímat, že silnice I/38 mezi Jihlavou, Znojmem a státní hranicí je součástí koridoru S8 definovaného v Politice územního rozvoje. Proto chce MD v zájmu obcí ve znojemské aglomeraci vyhledat koridor pro kapacitní komunikaci, která by v dlouhodobém horizontu vytvořila vzdálenější obchvat Znojma a odvedla dopravu mimo zastavěné a rozvojové oblasti znojemské aglomerace. Ministerstvo dopravy proto připraví vyhledávací studii pro možnou trasu tohoto obchvatu.

Zpět na výpis článků