Ministr Ťok: Opravy krajských silnic podpoříme částkou 4,4 miliardy korun

Ministr Ťok: Opravy krajských silnic podpoříme částkou 4,4 miliardy korun
16.1.2015Média a tiskové zprávy

V tomto roce půjde z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy, rekonstrukce a modernizace krajských silnic, tedy silnic II. a III. třídy, téměř 4,4 miliardy korun. Hejtmanům to na dnešním jednání Asociace krajů ČR v Brně sdělil ministr dopravy Dan Ťok. Ministr rovněž deklaroval, že stát bude přispívat krajům
i v dalších letech.

Objem finančních prostředků, které budou mít kraje k dispozici, vychází z nevyčerpaných peněz Fondu pro rok 2014. Přesnou výši bude schvalovat Výbor SFDI na konci ledna.

„Rozhodl jsem se navrhnout ke schválení částku ve výši bezmála 4,4 miliardy korun. Tyto prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé kraje podle délky silnic II. a III. třídy na jejich území,“ přibližuje ministr dopravy Dan Ťok. Přibližně 200 milionů korun dostane také hlavní město Praha. „Tyto finance budou primárně určeny na opravy těch silnic, které slouží jako náhradní komunikace za nedokončený městský okruh,“ doplňuje ministr Ťok.

Dosud stát přispíval krajům na opravy jejich komunikací jen ve výjimečných případech, například při rozsáhlých povodních v roce 2013. Ministr Ťok je ale toho názoru, že by stát měl přispívat krajům pravidelně bez ohledu na to, zda skončí SFDI v přebytku či nikoliv. „Do budoucna by bylo dobré, aby se tato položka stala pevnou součástí rozpočtu SFDI. V této věci také povedeme jednání s našimi partnery,“ konstatoval ministr.

Otázku financování oprav krajských komunikací z rozpočtu SFDI projednalo ministerstvo dopravy se zástupci krajů na podzim minulého roku. Následně byla SFDI ve spolupráci s MD a Asociací krajů ČR připravena podrobná pravidla pro čerpání těchto prostředků. Mezi těmito pravidly je i povinnost zveřejňování zadaných zakázek, a rovněž budou zveřejňovány informace o všech podaných nabídkách. Důvod je podle ministra Ťoka jednoduchý – absolutní transparentnost vůči veřejnosti.

Poskytnuté finance musí kraje vyčerpat do konce roku 2015, využít je mohou jak na investiční tak neinvestiční akce. Veškeré aktuální informace k programu financování silnic II. a III. třídy v roce 2015 jsou k dispozici na webových stránkách SFDI: http://www.sfdi.cz/rozpocet-sfdi-a-cerpani/program-financovani-silnic-ii-a-iii-tridy-v-roce-2015/ .

Zpět na výpis článků