Ministr dopravy Dan Ťok: Kraje mají mít nadále možnost získat třetinovou dotaci od státu na regionál

Ministr dopravy Dan Ťok: Kraje mají mít nadále možnost získat třetinovou dotaci od státu na regionál
8.3.2016Média a tiskové zprávy

Vláda zítra rozhodne o dohodnutém kompromisu s kraji ohledně financování regionální železniční dopravy od roku 2020, který předkládá Ministerstvo dopravy. Ministr dopravy Dan Ťok zároveň na večerní zasedání vlády přinese upravenou novelu zákona o civilním letectví a návrh usnesení vlády k časovému harmonogramu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016.

„Česká republika má jednu z nejlepších a nejkvalitnějších veřejných doprav v Evropě a je třeba, abychom ji zabezpečili. Proto jsme se s kraji dohodli, že budeme dále pokračovat ve státní podpoře této dopravy,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

V minulém týdnu proběhlo společné jednání s předsedou vlády a zástupci krajů, na základě kterého bylo dosaženo kompromisu na konečné variantě státního spolufinancování. Celková výše spolufinancování ze státního rozpočtu se navýší o neposkytované inflační navýšení v letech 2011-2013, na téměř 2,9 mld. Podíl státního příspěvku by u všech krajů činil 30,5 %. Určitá odchylka zde bude pro Královéhradecký kraj, který bude sjednocením poměru dotace oproti současnému stavu nejvíce znevýhodněn. Návrh proto počítá s mimořádným navýšením dotace pro tento kraj po dobu 5 let s jejím postupným snižováním.

„V původně předloženém materiálu bylo navrženo, aby podmínkou pro použití prostředků bylo provozování drážní dopravy alespoň ve všech pracovních dnech v rozsahu šesti párů spojů denně, na základě diskusí s kraji byla však podmínka snížena na čtyři páry spojů ve všech pracovních dnech. Ministerstvo dopravy zároveň do 30. června tohoto roku předloží vládě ke schválení návrh právního zajištění tohoto spolufinancování,“ vysvětluje ministr.

V roce 2009 došlo k podpisu Memoranda o zajištění regionální dopravní obslužnosti s Asociací krajů, na jehož základě se stát zavázal poskytovat krajům finanční dotace na regionální dopravní obslužnost. Díky těmto prostředkům bylo krajům umožněno uzavřít smlouvy s dopravci, které přispěly ke stabilitě investic do vozidlového parku. Na základě diskuzí s kraji i představiteli Asociace krajů ČR v průběhu druhé poloviny roku 2015 se všechny strany shodly, že od roku 2020 by měla být regionální železniční doprava financována sdruženými prostředky státu a krajů i nadále.

Novela zákona o civilním letectví bez řešení majetkoprávních sporů

Z projednávání novely zákona o civilním letectví bude vypuštěna část, zabývající se majetkoprávními spory ve vztazích k pozemkům a stavbám využívaným za účelem provozování letišť. „Novela se tak zabývá především sjednocením zákona s požadavky Evropské unie na ochranu před hlukem, hlášením událostí a způsobilostí řídících letového provozu, novela také mění sazebník správních poplatků,“ říká ministr Ťok.

Prioritou je, aby nedošlo k výpadku výběru mýta

Materiál zabývající se časovým harmonogramem přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 počítá prodloužením smlouvy se současným provozovatelem mýtného systému na nezbytně nutnou dobu a paralelní soutěží na mýtného manažera s následnou soutěží na technologicky neutrální mýtný systém. Podle ministra dopravy je prioritou, aby stát nepřišel o deset miliard ročně výběru z mýtného.

Zpět na výpis článků