Ministerstvo pokračuje s výběrem provozovatele mýtného systému, předběžně opatření tendr nezastaví

Ministerstvo pokračuje s výběrem provozovatele mýtného systému, předběžně opatření tendr nezastaví
23.11.2017Tiskové zprávy

Od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jsme obdrželi rozhodnutí o předběžném opatření, kterým nám ÚOHS zakazuje uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Systém elektronického mýtného“. „Toto rozhodnutí nemá na průběh soutěže na nový mýtný systém žádný vliv, neboť k uzavření smlouvy zatím tendr ani zdaleka nedospěl“, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo pokračuje s výběrem provozovatele mýtného systému, předběžně opatření tendr nezastaví
Od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jsme obdrželi rozhodnutí o předběžném opatření, kterým nám ÚOHS zakazuje uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Systém elektronického mýtného“. „Toto rozhodnutí nemá na průběh soutěže na nový mýtný systém žádný vliv, neboť k uzavření smlouvy zatím tendr ani zdaleka nedospěl“, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Podle odůvodnění se antimonopolní úřad rozhodl ustanovit znalce s cílem získat znalecký posudek, jehož předmětem bude zodpovězení otázek týkajících se zpětné zjistitelnosti případných změn obsahu datového nosiče v souvislosti s prověřováním postupu ministerstva při poskytování části zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky dodavatelům.

Do zpracování  uvedeného znaleckého posudku nám Úřad nařídil předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, aby bylo zajištěno, že před vydáním rozhodnutí ÚOHS ve věci samé zadavatel neuzavře s případným vybraným dodavatelem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky, čímž by došlo ke zmaření účelu vedeného správního řízení.

Ministerstvo dopravy tento postup Úřadu respektuje a současně upozorňuje, že na průběh samotného zadávacího řízení v tuto chvíli nemá žádný vliv. „Tendr bude pokračovat dál předložením nabídek čtyř konsorcií, která se výběrového řízení zúčastní“, řekl ministr dopravy Dan Ťok. „Všichni zájemci dostali stejnou dokumentaci a vše proběhlo přesně dle zákona. Postupujeme podle harmonogramu soutěže a nenecháme se odradit opakovanou snahou současného provozovatele o zbrzdění nebo zastavení tendru. Daňoví poplatníci by měli mít konečně možnost vědět, jaká je tržní cena na zajištění mýta,“ uzavřel ministr Ťok.   


 
Zpět na výpis článků
Související články