Ministr dopravy Dan Ťok zahájil výstavbu II. úseku obchvatu Znojma

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil výstavbu II. úseku obchvatu Znojma
28.7.2016Média a tiskové zprávy

Stavba druhé části obchvatu vytvoří spolu se zbylými dvěma úseky ucelený obchvat města.

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil výstavbu II. úseku obchvatu Znojma

Ministr dopravy Dan Ťok ve čtvrtek 28. července zahájil výstavbu silnice I/38 Znojmo obchvat II. Stavba druhé části obchvatu vytvoří spolu se zbylými dvěma úseky ucelený obchvat města. Stavba má zásadní význam pro to, aby se Znojmu ulevilo od tranzitní dopravy a zrychlil se průjezd na této důležité spojnici mezi Českem a Rakouskem.

"Je potřeba, aby se tato stavba co nejrychleji dokončila a začaly práce také na posledním, jižním úseku obchvatu. Znojmo nutně potřebuje odvést tranzitní dopravu mimo město, tak aby obyvatelé nenesli tuto zátěž.  Jsem rád, že i při problémech, které vytváří stále napadané zásady územního rozvoje kraje jsme schopni stavět a budeme letos zahajovat také obchvat Lechovic," okomentoval zahájení stavby ministr dopravy Dan Ťok.

Silnice I. třídy I/38 je po silnicích I/11 a I/35 třetí nejdelší na území Česka. Spojuje města Česká Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava, Znojmo a pokračuje dále do Rakouska. Celková délka silnice je 256 km.

V předmětném území je silnice I/38 frekventovanou spojnicí Jihomoravského kraje s Rakouskem. Cesta přes Znojmo po silnici I/38 patří hlavně v létě mezi hlavní trasy pro občany z Česka a Polska při cestě k moři do Chorvatska a Itálie. Denně městem projede až dvaadvacet tisíc aut, což způsobuje rozsáhlé dopravní komplikace a nesnesitelné životní podmínky

V rámci přípravných prací  bývají někdy přemisťovány i drobné stavby sakrální architektury jako jsou kapličky či sochy. V případě této stavby se jednalo o sochu sv. Josefa, která musela být včetně podstavce přesunuta o cca 100 metrů od stavby budoucího obchvatu. Samotná socha byla po odborném sejmutí za dohledu orgánů státní památkové péče a zástupců města Znojma dopravena do sochařského ateliéru kde před zpětným osazením na nově postavený podstavec byla odborně zrekonstruována a ošetřena.

Daleko větší stavebně technický úkol tohoto charakteru čeká na ŘSD na navazující stavbě obchvatu I/38 Znojmo I, kde v přípravě dojde k přestěhování kompletně celé kapličky.

Stavba je navržena k zařazení do Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

 

Zpět na výpis článků